Fortsätt till innehållet

FREDAG 1.9

Rooska Gården (Långbrogatan 39)
11.00–22.00 Utställningarna och museibutiken är öppna.
19.00– 20.00 UNBOXING: Q&A. Konstamanuens Katriina Meller svarar på publikens frågor om UNBOXING-utställningen och marginalkonst. Evenemanget är på finska.
20.00–20.30 UNBOXING Meets Live Ambient Music. Naturens ljudlandskap, den urbana pulsen, liveinstrument och människoröster möts i marginalkonsten. Niina och Oskari Hannula skapar ett ljudlandskap till utställningen. Längd: 30 min.

Observera att Rooska gården pga byggnadsarbete inte är tillgänglig för rörelsehindrare!

Museikvarteret (Långbrogatan 28)
11.00–22.00 Pedagogiet och utställningen Lyckan står den djärve bi är öppna. Utställningens uppgiftshäfte finns på finska och svenska och bjuds ut till alla barn och barnasinnade.
18.00–20.00 Konstworkshop för hela familjen på museikvarterets gård – kom och skapa ett eget konstverk i nonstopworkshopen!


LÖRDAG 2.9

11.00–16.00 Rooska gårdens utställningar och museibutiken är öppna.
11.00–16.00 I museikvarteret är Pedagogiet och Lassanderska huset öppna. I Pedagogiet finns ett uppgiftshäfte på finska och svenska för alla barn och barnasinnade som hör till utställningen Lyckan står den djärve bi.

Det är fritt inträde till museets evenemang och utställningar.
Mer information om våra utställningar: https://www.kokkola.fi/sv/fritid/museer/k-h-renlunds-museum/utstallningar-och-evenemang/