Fortsätt till innehållet

Hanna Viitala och K. Tschährä – Mellan världar

Mellan världar 

1.3–26.5.2024
Utställningshallen, Långbrogatan 28, Karleby  

Hanna Viitalas och K. Tschähräs utställning är två visionära konstnärers första gemensamma. Konstnärernas tankeväckande verk väller till synes kompulsivt fram ur det undermedvetna och omedvetna och de kikar in i parallella världar. Hanna Viitala söker i sina skulpturer det femininas eviga myter och tolkar dem via universella skapelseberättelser. K. Tschähräs teckningar och målningar baserar sig på automatism och visar konstnärens kraftdjur, björnen, som byter skepnad. Björnens rötter ligger djupt i det karelska och i shamanismen. Den kinetiska energin i verken, som skapats med hjälp av vibrationsterapi, syns också i den video som visas. 

Hanna Viitala arbetade i fjol med stipendium från Satakunnan rahasto och K. Tschährä har fått ett stipendium från Suomen kulttuurirahasto för genomförande av utställningen.