Fortsätt till innehållet

Marginalkonst

Med marginal avses något som förblir undanskymt i förhållande till huvudströmningen, något som inte har en dominerande position, gör motstånd eller som har blivit undanskuffat. Marginalen representeras av många subkulturer, likaså en kreativitet som avviker från dominerande utgångspunkter. I konsthistorien räknas sådana konstgenrer som art brut, outsider art, naiv konst, art singulier och modern folkkonst (på finska ”ITE-taide”) till konst som föds i marginalerna.

Det är inte fråga om en sammanhängande eller unison företeelse. Det som definierar konstnärer och verk som omfattas av detta sammanhang är framför allt en ovilja att anpassa sig till kulturens huvudströmningar och konstens praxis. När det gäller konsten ändras uttryckssättet och uppfattningen om vilka som utgör marginalen med tiden och beroende på platsen. Detta är inte bara en nutida företeelse, utan fenomen som omfattas av riktningarna har identifierats allt sedan början av 1900-talet.

K.H.Renlunds museum har mottagit omfattande donationer av marginalkonst från Mellaneuropa och profilerar sig via dem som det enda museet som regelbundet ställer ut marginalkonst och den till samlingarna sett mest betydande aktören inom genrén i Fennoskandien. Till donationssamlingarna hör Maija och Volker Dallmeiers, Elke och Werner Zimmers samt Dietz Mertins samlingar. I dem ingår bland annat verk som räknas till naiv konst, outsiderkonst och modern folkkonst.

 

Sidans huvudbild: Miguel Rivera Bagur, I parken, odaterad, gouache på papper, 51cm x 65cm, Elke och Werner Zimmers donationssamling, K.H.Renlunds museum

 • K.H.Renlunds museum förvaltar Dallmeier-samlingen. Den är en värdefull privat samling av Maija och Volker Dallmeier från Hannover med europeisk naiv- och outsiderkonst. Paret började samla verken år 1969. År 2005 beslöt paret Dallmeier donera samlingen till Kaustby kommun, som nu äger verken.

  Donationssamlingen omfattar cirka 200 konstverk av 57 konstnärer från 17 länder samt en omfattande boksamling. Bland konstverken finns målningar och miniatyrskulpturer. I samlingen ingår verk av konstnärer som bland andra André Bauchant, Enrico Benassi, Erich Bödeker, Emerik Feješ, Katarzyna Gawłowa, Nikifor, Hector Trotin, Josef Wittlich och Anna Zemánková. Finska konstnärer representeras av Håkan Brunberg och Enni Id. År 2013 donerade paret Dallmeier nästan 100 polska träskulpturer med religiösa motiv till Landsbygdens bildnings- och kulturförbunds samling av modern folkkonst.

  År 2016 publicerades en bok om samlingen, Elämää taiteen parissa – Maija ja Volker Dallmeierin naiivin taiteen kokoelma. Bokens förläggare är Kaustby kommun och förfrågningar kan riktas till butiken vid Kaustisen Kansantaiteenkeskus och K.H.Renlunds museums museibutik.

 • Den tyska marginalkonstsamlaren Dietz Mertin donerade år 2023 sin konstsamling och en kompletterande boksamling till K.H.Renlunds museum. Konstsamlingen omfattar sammanlagt cirka 500 verk av naiv konst, outsiderkonst och etnisk konst. I samlingen finns också historisk religiös konst representerad. Största delen av samlingen är naiva målningar och teckningar av klassiska konstnärer inom marginalkonsten. Till samlingen hör också cirka 100 små träskulpturer och några stenskulpturer. Samlingen omfattar verk av bland andra Enrico Benassi, Tim Brown, Ilija Bašičević, Nikifor, Anna Ličková och Natalie Schmidtová.

  Mertins samling stärker ytterligare K.H.Renlunds museums profil inom marginalkonsten och kompletterar den med centrala verk av konstnärer inom naiv- och outsiderkonst och berikar den med nya element som till exempel etnisk och folklig religiös konst.

 • Galleristerna Werner och Elke Zimmer från Düsseldorf donerade år 2020 en betydande samling med internationell naiv- och outsiderkonst till Stiftelsen för Nordiska Konstskolan i Karleby. Samlingen finns vid K.H.Renlunds museum.

  Donationen omfattar cirka 300 verk, främst målningar. Verk av mellaneuropeiska klassiker inom naiv- och outsiderkonst, till exempel Erich Bödeker, Minna Ennulat, Max Raffler och Josef Wittlich finns representerade i samlingen. En stor del av samlingen utgörs av verk av östeuropeiska konstnärer såsom Ivan Generalić, Franjo Klopotan, Nikifor, Ivan Rabuzin och Ondrej Šteberl.

  Mellan samlingarna finns en koppling. Paren Zimmer och Dallmeier började samla konst ungefär samtidigt i slutet av 1960-talet och lärde i det sammanhanget känna varandra. Maija och Volker Dallmeier grundade år 1982 en förening, Erich-Bödeker-Gesellschaft für naive Kunst, efter den ansedda tyska självlärda skulptören Erich Bödeker. Med i föreningen gick många tyska samlare, inklusive paret Zimmer. Föreningen upprätthåller kunskap om naiv konst och dess konstnärer.

 • Med särkonstverksamhet avses bildkonstverksamhet av personer som behöver särskilt stöd. Det är konstarbete som assisteras och leds av konstproffs, där olika arbetstekniker är representerade, inklusive mediakonst. K.H.Renlunds museum har som mål att erbjuda möjligheter till jämlik konstverksamhet i Karleby och Mellersta Österbotten för personer som riktar in sig på visuell konst och har en intellektuell funktionsnedsättning eller behöver särskilt stöd.

  K.H.Renlunds museum ordnade åren 2013–2015 workshopar i samarbete med Mellersta Österbottens institut och verksamhetscentren Duuni och Kompassi i Karleby. Projekten genomfördes med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet och Centret för konstfrämjande.

  Efter projekten har museet fortsatt sitt arbete för att etablera specialkonstverksamheten i Karleby genom att samarbeta med den riksomfattande stödorganisationen Kettuki rf och införliva konst av personer som behöver särskilt stöd i utställningsprogrammet.