Fortsätt till innehållet

ITE-museet

Vi förbättrar och utvecklar området i museikvarteret.
På grund av detta är tillträdet till museibyggnaderna tillfälligt begränsat.
Vi beklagar eventuella olägenheter.

ITE-museet, dvs. museet för nutida folkkonst som grundades i Kaustby 2001 har varit en del av K.H. Renlunds museum sedan 2009. ITE-museet främjar den finländska nutida folkkonsten såväl regionalt, nationellt som internationellt i samarbete med olika aktörer.

ITE-museet sköter de samlingar som deponerats i K.H. Renlunds museum, ITE-konstsamlingen som ägs av Landsbygdens Bildningsförbund samt Kaustby kommuns och Stiftelsen för Nordisk Konstskolas samlingar av internationell naiv konst och outsiderkonst. ITE-museet ansvarar i samarbete med K.H. Renlunds museum om utlåningen av samlingsverken till andra museer och utställningar både i Finland och utomlands.

ITE-konst visas med växlande utställningar på ITE-museet som är beläget i museikvarteret. Museet ordnar också utställningar i samarbete med olika samarbetsparter och kuratorer. Förutom samlingsverken visas också verk som lånats av konstnärer och från privata samlingar på utställningarna. ITE-museet producerar vandringsutställningar med sin egen samling och sitt breda konstnärsnätverk. ITE-museet är också aktiv inom outsiderkonstens fält såväl i Finland som internationellt.

Museet erbjuder experttjänster bl.a. för produktion av riksomfattande och internationella utställningar. Kartläggningsprojekten för ITE-konst som Landsbygdens Bildningsförbund startade i början av 2000-talet har ökat ITE-museets kapital, dvs. kunskapen om den finländska nutida folkkonsten.

 • För ett litet museum som arbetar med marginalkonst har det varit ytterst viktigt att vara verksam på det internationella konstfältet för outsiderkonst. Kontakterna till europeiska museer, gallerior och privata samlingar, ateljéer och organisationer, forskare och experter har gjort finländsk nutida konst, ITE-konst, känd bland européer. Outsiderkonst har på motsvarande sätt också införts till Finland.

  ITE-museet administrerade sitt första internationella projekt Contemporary Folk Art in Europe – Equal Rights to Creativity i samarbete med Landsbygdens Bildningsförbund 2002–2004. Samarbetet har fortgått efter projektet och ITE-museet har deltagit som expert i nästan alla internationella utställningar som Landsbygdens Bildningsförbund har producerat, bl.a. i London och Budapest 2004, Moskva 2005, Paris 2006, Randers i Danmark 2008 och samnordiska turnén 2009–2011. K.H. Renlunds museum fortsatte med det nordiska samarbetet 2018–2020 genom att producera en hantverkbaserad utställningsturné inom outsiderkonst (Nordic Outsider Craft) i samtliga nordiska länder.

 • ITE-museet har varit medlem i European Outsider Art Association (EOA) allt sedan den grundades 2009. EOA är en europeiska nätverksorganisation som strävar efter att främja outsiderkonstens och -konstnärernas ställning och uppskattning i Europa. Den är en paraplyorganisation för kulturorganisationer, museer, gallerier, forskningsenheter och medier som fokuserar på outsiderkonst samt för konstnärsateljéer och läroanstalter för konstnärer som behöver särskilt stöd.

  Andra medlemmar från Finland förutom ITE-museet är Landsbygdens Bildningsförbund (EOA:s stiftande medlem) och Taidekeskus Kettuki (nationell nätverksaktör för konstnärer som behöver särskilt stöd). Organisationens ordförande är Thomas Röske, chef för Prinzhorn Collection i Hedelberg. Organisationens finländska styrelsemedlem är konstforskare Minna Haveri som representerar Kettuki. Organisationen har sitt verksamhetsställe i GAIA-museet i Danmark.

  EOA:s årsmöte sammanför aktörerna runt om i Europa. Seminarier med aktuella teman samt internationella utställningar ordnas i anslutning till årsmötet och lockar medlemmar på plats. Årsmötet hölls i Helsingfors 2011. Efter det har årsmöten hållits i Ghent, Heidelberg, Paris, Palermo och Messina, Katowice, Randers, Chichester och Stockholm. Landsbygdens Bildningsförbund och ITE-museet ordnar konferensen och årsmötet i Tavastehus 2022.

  Mer information om organisationen www.outsiderartassociation.eu.

 • Till en början ökade ITE-museets samling slumpmässigt genom donationer, men senare började samlingen utökas planmässigt. Samlingen består av verk av bland annat följande framstående konstnärer inom ITE-konst: Enni Id, Martti Hömppi, Petri Martikainen, Väinö Oja, Timo Peltonen, Veijo Rönkkönen, Ilmari “Imppu” Salminen och Jussi Tukiainen.

  ITE-museets samling består av över 2 000 verk eller verkhelheter av över 50 konstnärer. I samlingen ingår skulpturer, målningar, skisser och en stor mängd intervjumaterial och filmer. Närmare tjugo av Finlands främsta yrkesfotografer har dokumenterar ITE-konstmiljöer och konstnärer, och samlingen har nästan tvåhundra enskilda råkopior.

  Samlingsverk utlånas till inhemska och utländska utställningar. Landsbygdens Bildningsförbund äger ITE-museets samlingar och de har deponerats på K.H. Renlunds museum.

  Katalogiseringen av samlingsverken i en digital databas (DigITE) påbörjades 2011. DigiITE är ett elektroniskt arkiv som ägs av Landsbygdens Bildningsförbund. I DigiITE har också katalogiserats material (konstnärsuppgifter, fotografier o.d.) som uppkommit i samband med många kartläggningsprojekt. Katalogiseringsarbetet är en fortgående process men tjänar redan nu förutom aktörerna inom ITE-konsten även forskare, kuratorer och den stora allmänheten.

  ITE-museets broschyr

 • Förutom sin egen samling är ITE-museet också ansvarig för den sk. Dallmeier-samlingen. Dallmeier-samlingen är en värdefull, privat samling av europeisk naiv konst och outsiderkonst som samlats och sammanställts av läkarparet Maija och Vlker Dallmeier från Hannover. Samlandet började 1969 och det har fört Dallmeiers på resor till hela Europa under vilka de mött naivistiska och outsider-konstnärer vars verk är kända i dag runtom i Europa.

  Paret Dallmeier donerade sin samling till Kaustby kommun 2005 som numera äger verken. Den donerade samlingen består av över 200 konstverk av 57 konstnärer från 17 olika länder och en omfattande boksamling. Konstverken är både målningar och miniatyrskulpturer. Samlingens konstnärer är bl.a. André Bauchant, Enrico Benassi, Erich Bödeker, Emerik Feješ, Katarzyna Kawłowa, Nikifor, Hector Trotin, Josef Wittlich och Anna Zemánková. Finländska konstnärer som är representerade i samlingen är Håkan Brunberg och Enni Id. Samlingens skulpturer har ett religiöst tema och de flesta skulpturerna är från Polen.

  Paret Dallmeier donerade år 2013 nästan 100 polska träskulpturer med religiösa motiv till Landsbygdens Bildningsförbunds ITE-samling. I juli 2016 publicerades en bok om samlingen Elämää taiteen parissa – Maija ja Volker Dallmeierin naiivin taiteen kokoelma. Boken gavs ut av Kaustby kommun och den kan köpas från/beställas via Kaustby kommunhus, butiken i Kansantaiteenkeskus och K.H. Renlunds museums museibutik.

 • Stiftelsen för Nordiska konstskolan som är verksam i Karleby fick en betydande internationell donation av naiv konst och outsiderkonst 2020. Bakom donation är galleristerna Werner och Elke Zimmer från Düsseldorf. Samlingen har deponerats på K.H. Renlunds museum som ansvarar för samlingen tillsammans med ITE-museet.

  Samlingen består av ca 300 verk, främst målningar. Samlingen representerar klassisk centraleuropeisk naiv konst och outsiderkonst av bl.a. Erich Bödeker, Minna Ennulat, Max Raffler och Josef Wittlich. En betydande del av donationen omfattar verk av östeuropeiska konstnärer bl.a. Nikifor och Ondrej Šteberl samt särskilt konstnärer från före detta Jugoslavien såsom bl.a Ivan Generalić, Ivan Rabuzin och Franjo Klopotan.

  Dallmeier- och Zimmer-samlingen bildar tillsammans en unik samling i Finland, motsvarande finns inte på annat håll. Samlingarnas verk är delvis av samma konstnärer men från olika tidsperioder. Samlingarna kompletterar varandra också geografiskt. Förevisning av samlingarna erbjuder olika möjligheter att visa upp den europeiska naiv konstens historia. Även internationellt sett är samlingen värdefull och intressant.

  Det finns ett fint samband mellan de tyska samlingarna. Både paret Zimmer och Dallmeir började samla ungefär i slutet av 1960-talet och har på så sätt lärt känna varandra. Maija och Volker Dallmeier grundade föreningen Erich-Bödeker-Gesellschaft für naive Kunst 1982 som fick sitt namn efter den självlärda tyska skulptören Erich Bödeker. Många tyska samlare anslöt sig till föreningen däribland paret Zimmer. Föreningen upprätthåller kunskap om naiv konst och naivistiska konstnärer. Föreningen är fortfarande aktiv.

 • Verksamheten inom särskild konst är bildkonstverksamhet för personer som behöver särskilt stöd. Verksamheten är assisterat konstarbete och handleds av yrkeskonstnärer. Olika arbetstekniker, inklusive mediekonst, är representerade i verksamheten.

  Ideologin bakom ITE-konst som räknas till den internationella outsiderkonstens fält är att alla människor ska ha lika rätt att uppleva konst och skapa konst. Målet för ITE-museet som är verksam i K.H. Renlunds museum är därför att erbjuda personer med funktionsnedsättning eller som behöver särskilt stöd, och som inriktat sig på visuell konst, jämlik möjlighet att delta i konstverksamhet i Karleby och Mellersta Österbotten.

  K.H. Renlunds museum ordnade verkstäder i samarbete med Mellersta Österbottens institut och Karleby stads verksamhetscenter Duuni och Kompassi 2013–2015. Projektet ökade den allmänna kännedomen och diskussionen om verksamheten inom särskild konst. Projekten genomfördes med understöd från undervisnings- och kulturministeriet och Centret för konstfrämjande.

  Efter projekten har museet fortsatt sitt arbete för att etablera verksamheten inom särskild konst i Karleby. Museet har samarbetat med den riksomfattande intressebevakaren Kettukin för att inkludera konst av personer som behöver särskilt stöd i sitt utställningsprogram