Fortsätt till innehållet

Utställningen Lyckan står den djärve bi belyser stadens historia och olika personer med hjälp av nio olika teman och många personporträtt.

På denna sida har vi samlat de fördjupande utställningstexterna temavis i PDF-format. Förutom texter innehåller filerna också bild- och arkivmaterial. I utställningslokalerna kan texterna läsas på pekplatta.