Fortsätt till innehållet

Lyckan står den djärve bi

Karleby 400 – Lyckan står den djärve bi är Karlebys 400-års jubileumsutställning. Utställningen belyser stadens historia och olika personer med hjälp av nio övergripande teman.

På denna sida har vi samlat de fördjupande utställningstexterna temavis i PDF-format. Förutom texter innehåller filerna också bild- och arkivmaterial. I utställningsutrymmena kan texterna läsas på tablett pekskärm.

Lyckan står den djärve bi visas i Rooska gården (Långbrogatan 39) till slutet av året 2021.