Fortsätt till innehållet
Röstning på gång.
Mostphotos

E-tjänster för delta och påverka.

Inloggningssättet växlar mellan olika tjänster. En del tjänster kräver autentisering med webbankskoder eller mobilcertifikat. Alla tjänster kräver inte autentisering eller inloggning.

 • Myndighetshandlingarna är i regel offentliga och vem som helst får forska i dem med tidsreservering. Om det i handlingarna finns sekretessbelagda eller känsliga uppgifter måste du ansöka om ett forskningstillstånd för att få använda materialet. Forskningstillståndet förbinder dig också till sekretess- och tystnadsplikt.

  Användningen av blanketterna förutsätter identifiering med bankkoder eller Mobil-ID.

  Till ansökan om forskningstillstånd

 • I tjänsten dinåsikt.fi hittar du aktuella projekt som du kan ge din åsikt om.

  Gå till tjänsten dinåsikt.fi

 • Sök föredragningslistor och protokoll

  Om du vill se föredragningslistor och protokoll som är äldre än ett år, kontakta adressen kokkola@kokkola.fi.

 • Du kan ge respons på stadens verksamhet eller t.ex. på service du erhållit. Responsen skickas vidare till personen som ansvarar för ärendet.

  Ge respons

 • Staden är med i den avgiftsfria webbtjänsten Invånarinitiativ.fi som upprätthålls av justitieministeriet. Via webbtjänsten kan även du elektroniskt lägga fram ditt kommuninvånarinitiativ till Karleby stad samt understöda och följa med initiativ som andra lagt fram.

  Invånarinitiativ som skapats i tjänsten skickas till stadens registratur.

  Gå till tjänsten kuntalaisaloite.fi