Fortsätt till innehållet

Utbildning och fostran – e-tjänster

E-tjänster för utbildning och fostran.

Inloggningssättet växlar mellan olika tjänster. En del tjänster kräver autentisering med webbankskoder eller mobilcertifikat. Alla tjänster kräver inte autentisering eller inloggning.