Fortsätt till innehållet
Foto tagen högt uppifrån av Sjötullens område. Mitt på fotot det cirkelformade bostadsmässområdet från år 2011 som sträcker sig ända till havet. Bredvid syns Havsparken med sin campingplats och sandstränder. Till höger på bilden syns Sundet som rinner ut i havet, längs det båthus samt hamnkajen där Sundet slutar.

Geografisk information och kartor – e-tjänster

E-tjänster för geografisk information och kartor.

Inloggningssättet växlar mellan olika tjänster. En del tjänster kräver autentisering med webbankskoder eller mobilcertifikat. Alla tjänster kräver inte autentisering eller inloggning.

 • Friluftskartor: skidspår, båtfarleder, paddlingsrutter, naturstigar, cykelleder, terrängrutter för hästar.

  Till tjänsten för friluftskartor

 • Med hjälp av denna tjänst kan du bläddra fram beskrivningar av GIS-data, detta gör det lättare att bekanta sig med och införskaffa datamaterialet.

  Till Karleby GIS-register

 • Staden har upphovsrätten till kartmaterialet, gällande tryckta, digitala och kartmaterial publicerade på Internetsidorna. För att använda detta material i trycksaker eller på Internet behövs publiceringstillstånd. Publiceringstillståndet är avgiftsbelagt.

  Du kan skicka beställningar endera genom att identifiera dig eller utan identifiering. En identifierad användare kan följa med behandlingen av beställningarna. Identifiering med mobil-ID eller med bankkoder.

  Ansök kartpubliceringstillstånd

  Ansök kartpubliceringstillstånd (identifiering)

  Se prislist