Fortsätt till innehållet
Gymnaster vid sekelskiftet 1800–1900. Bild: Sandelin & Schultz. K.H.Renlunds museums bildsamlingar.

Museet fylls av sport och idrott!

K.H.Renlunds museum förbereder som bäst en utställning i temat sport och idrott till våren 2025. Utställningen kommer att bestå av museets eget samlingar men också allmänheten och föreningarna välkomnas att bidra med bilder, information, berättelser och minnen i anknytning till temat.

På måndagen 10.6.2024 inleder museet en somekampanj där allmänheten uppmuntras till att dela bilder och videosnuttar som på olika sätt för fram varierande erfarenheter från sport och idrott. Museet är intresserat av var och med vem vi rör på oss. Detta kan ju ske till exempel som fri hemmagymnastik, en cykeltur i skogsterräng eller inom ramen för mer ordnade former av sport, idrott och motion.

Kampanjen understöder Finlands olympiska kommittés nationella kampanj ”Finland – ett land och folk med funktionsförmåga”, genom vilken man vill åstadkomma en förändring i hur vi rör på oss. Karleby stad deltar i kampanjen genom att utmana alla karlebybor att bekanta sig med olika träningsformer som alla på olika sätt kan förbättra den egna vardagen och funktionsförmågan.

Bilder och korta storyn kan delas på sociala medier under hashtagen #KarlebyIRörelse och #LiikkuvaKokkola. Alla slags inlägg som anknyter till motion, sport och idrott är välkomna. Tilläggsinformation om kampanjen hittas på museets hemsidor och somekanaler. Staden lottar varje månad ut priser bland dem som publicerat bilder under hashtagarna, och dessutom väljer museets utställningsteam ut tre vinnare av presentkort till museibutiken bland dem som publicerat bilder innan utgången av september.

Museet kommer också att kontakta lokala föreningsaktörer för att gemensamt bekanta sig med de olika grenarnas lokalhistoria, men också diskutera dagsläget och mer allmänt kring sport och idrott inom ramen för den kommande utställningen. Många föreningar kan i sina arkivgömmor ha sådant material och sådana föremål som kunde komma till nytta i utställningen.

Läs mer om utställningen