Fortsätt till innehållet

Redan 20:e gången för Mobilitetsveckan som uppmuntrar till hållbar mobilitet

Den årliga europeiska mobilitetsveckan firas 16-23.9.2023. I år uppmuntras vi att tänka på hur vi kan få energi av vår dagliga pendling med olika mobilitetsalternativ.

Såväl republikens president som det nya regeringsprogrammet har den senaste tiden uppmuntrat till en aktivare livsstil och ökad mobilitet i vardagen. Också under Mobilitetsveckan uppmuntras vi att lägga aktiv rörlighet till våra dagliga rutiner, till exempel på arbetsresor, shoppingresor eller när vi tar oss till en fritidsaktivitet. Hållbar mobilitet kan spara bränsle och energi, men den kan också ladda våra batterier.

Tips om hur man kan röra på sig med låg tröskel

Den här veckan påminner vi kommuninvånarna om möjligheterna att röra på sig med låg tröskel i Karleby.

Vi gjorde en lista över rörlighetsformer som det är lätt att delta i.

För att göra det lättare att röra sig i naturen har en friluftskarta över Karleby stads utflyktsrutter och rastplatser publicerats. Kartboken innehåller tretton kartblad samt information om utflyktsmål. På kartbladen beskrivs naturstigar, utflyktsrutter och skidspår. Dessutom har man märkt ut fågeltorn och rastplatser såsom skydd, ödestugor och lägerplatser på kartorna.

Kartbladen kan laddas ner som pdf-filer här.