Fortsätt till innehållet
Baby dyker i simbassäng

Badvatten

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar regelbundet vattenkvaliteten i en allmän siminrättning, simhall, badstrand, badanläggning samt i en allmän bassäng för rekreation, rehabilitering och massage.

 • Badvattenprofiler och badvattenklassificering

  Allmänna badstränder används flitigt av ett ansenligt antal badare under badsäsongen. På området för Mellersta Österbottens miljöhälsovård finns…

 • Badstrand med bryggan
  Förteckning över badstränder

  I förteckningen över badstränder ingår alla de badstränder som övervakas under badsäsongen med provtagning och inspektioner. Förteckningen uppdateras…

 • Blågrönalg i badstrandsvattnet
  Provresultat av badvattnet vid badstränder

  Under badsäsongen (juni-augusti) provresultat av badvattnet vid badstränderna uppdateras på den här sidan ca en gång i månaden efter provtagning….

 • Vy över Vattaja badstrand. I vänstra kanten syns en sandstrand och i högra kanten havet. I bakgrunden finns en vågbrytare av sten som skjuter ut i havet samt stugor med sadeltak och några bilar.
  Övervakning av badvatten

  Beroende på antalet besökare och vattnets kvalitet tas prover från simbassänger minst 4 gånger i året. De allmänna badsträndernas vattenkvalitet ska…