Fortsätt till innehållet

I förteckningen över badstränder ingår alla de badstränder som övervakas under badsäsongen med provtagning och inspektioner. Förteckningen uppdateras varje år inför badsäsongen. Allmänheten har tillfälle att lägga fram förslag och synpunkter om förteckningen via e-post yterveys(at)kokkola.fi.

Badvattenkvaliteten vid badstränderna som ingår i förteckningen över badstränder kontrolleras med regelbunden provtagning under badsäsong (15.6–31.8). I proverna undersöks förekomsten av bakterier som indikerar fekal kontaminering av badvattnet. Dessutom görs det på badstränderna observationer av förekomsten av cyanobakterier, dvs. av blågröna alger. Utöver provtagning kontrolleras badstränderna med regelbundna inspektioner i samband med vilka man fäster uppmärksamhet vid bl.a. renheten, avfallshanteringen och toaletter.

Provresultaten av badvattnet finns till påseende på badstrandens anslagstavla. Resultaten kan också läsas på de här sidorna.

Allmänna badstränder som övervakas av hälsoskyddsmyndigheten inom verksamhetsområdet för Mellersta Österbottens miljöhälsovård är:

Lahdenperä badstrand, Lahdenperävägen, Karleby
Havsparkens badstrand, Havsvägen, Karleby
Sandskata badstrand, Sandskatavägen, Karleby
Öja badstrand, Långö, Öjavägen, Karleby
Vattaja badstrand, Ohtakari, Ohtakarintie, Lochteå, Karleby
Vitsand, Trullön, Karleby

Små allmänna badstränder som övervakas av hälsoskyddsmyndigheten inom verksamhetsområdet för Mellersta Österbottens miljöhälsovård är:

Karleby:
Rödberget, Trullön, Karleby
Palma, Palmavägen, Karleby
Hietaperä badstrand, Santaperävägen, Lochteå
Karhukorvenjärvi, Vuolle, Lochteå
Ryöpäs, Rahkonen, Ullava

 

Kronoby:
Heimsjön, Parkgränd 1, Terjärv
Hästöskatan, Hästövägen 940, Kronoby
Murick (Perho å), Murickvägen 155, Nedervetil
Norrby simstrand, Långrevelsvägen 99, Kronoby
Prästlandsstranden, Emet, Paviljongvägen 46, Terjärv
Seljes semesterby, Seljesåsen 204, Nedervetil
Högnabba simstrand, Småböndersvägen 7, Terjärv

 

Halso:
Halsuanjärvi, Centrum, Järvitie, 69510 Halso

 

Kaustby:
Mosala badstrand, Pajalantie 24, Kaustby

 

Vetil:
Räyringinjärvi, Palokankaantie, 69820 Räyrinki, Vetil
Karjalankoski, Perhonjoki, Heikkiläntie, 69700 Vetil
Patana badstrand, Isopatanantie 63, 69850 Patana, Vetil

 

Kannus:
Korpelan pato, Lestijoki, Korpelan pato
Törmätie badstrand, Lestijoki, Centrum
Eskolan maauimala, Leppilammentie, Eskola
Leppilampi, Eskola

 

Toholampi:
Kopsalanmäki badstrand, Lestijoki
Pajamäki badstrand, Lestijoki

 

Perho:
Komanne badstrand
Korpijärvi badstrand
Möttönen badstrand, Perho å, Perho

 

Lestijärvi:
Paranta badstrand
FC Kuturanta badstrand, Lestijärvi