Fortsätt till innehållet
Blågrönalg i badstrandsvattnet

Provresultat av badvattnet vid badstränder

Provresultat av badvattnet vid badstränderna uppdateras på den här sidan ca en gång i månaden efter provtagningResultaten finns också framlagda vid badstränderna 

Om du misstänker att badvattnet har orsakat sanitära olägenheter eller insjuknande kan du meddela om det med den elektroniska blanketten eller genom att direkt kontakta miljöhälsoinspektören. 

 Aktuell information om algsituationen i vattendrag och havsområden kan du också söka på tjänsten Järviwiki 

THL: Blågrönalger alltså cyanobakterier