Fortsätt till innehållet

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar regelbundet vattenkvaliteten i en allmän siminrättning, simhall, badstrand, badanläggning samt i en allmän bassäng för rekreation, rehabilitering och massage. Social- och hälsovårdsministeriet har gett förordningar om kvalitetskrav på badvattnet både för simbassänger och badstränder. 

Beroende på antalet besökare och vattnets kvalitet tas prover från simbassänger minst 4 gånger i året. De allmänna badsträndernas vattenkvalitet ska kontrolleras med regelbundna provtagningar under badsäsongen. Dessutom övervakas simhallar och badstränder med regelbundna inspektioner. 

Om du misstänker att badvattnet har orsakat sanitära olägenheter eller insjuknande kan du genom att direkt kontakta miljöhälsoinspektören. 

Anläggandet av en simhall, en badinrättning, en badanläggning eller en allmän badstrand ska anmälas skriftligen till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.