Fortsätt till innehållet

Fastighetsbildning

Karleby stad ansvarar för lagstadgade fastighetsbildningsuppgifter inom detaljplaneområden.

Fotograf: Trimble Locus

 • Tomtindelning

  Tomtindelning är en plan med vilken man bestämmer arealer, rår och servituter för de tomter som ska bildas.

 • Styckning och registrering

  En tomt enligt tomtindelning bildas till fastighet genom styckning. Efter att tomten styckats och registrerats är den byggnadsduglig.

 • Servitutsförrättning

  Till förmån för en fastighet kan på en annan registerenhets område som ständigt servitut stiftas rätt att bl.a. använda väg.

 • Andra fastighetsförrättningar

  Andra fastighetsförrättningar är rågång och ägobyte.