Fortsätt till innehållet

En tomt enligt tomtindelning bildas till fastighet genom styckning. I förrättningen märks tomtens gränser ut  i terrängen och man utreder tomtens rättsliga förutsättningar att registreras. Efter att tomten styckats och registrerats är den byggnadsduglig.

Tomtens ägare kan ansöka om styckning. Ägaren bör med lagfart bevisa sin äganderätt till hela tomten. Förrättningen blir också anhängig utan ansökan när ägaren erhåller lagfart på arealbestämt område. Det tar 1-6 månader från det att ansökan lämnats in tills tomten registrerats.

Om en tomt enligt tomtindelning till sina rår motsvarar en i jordregistret antecknad lägenhet registreras tomten som beslut om ändring av fastighetsbeteckning.

  • Ansökning om fastighetsbildning görs elektroniskt via tjänsten e-Permit. För att kunna fylla i en ansökan ska du vara inloggad i ePermit och sändning av ansökan kräver stark identifikation med bankkoder eller mobilcertifikat.

    E-post

    kiinteistonmuodostus@kokkola.fi