Fortsätt till innehållet

Tomtindelning

Tomtindelning är en plan med vilken man bestämmer arealer, rår och servituter för de tomter som ska bildas.  Ett byggnadskvarter i detaljplan indelas i tomter när markägaren ansöker om det eller när staden anser det nödvändigt. Markägaren hörs alltid när tomtindelning uppgörs eller ändras.

Uppgörande av tomtindelning tar 2-3 månader.

Detaljplanens första tomtindelning är avgiftsfri.

En ändring av tomtindelning debiteras enligt prislista.