Fortsätt till innehållet

Tomtindelning är en plan med vilken man fastställer tomternas areal, gränser och förbindelser.  Ett byggnadskvarter i detaljplan indelas i tomter när markägaren ansöker om det eller när staden anser det nödvändigt. Markägaren hörs alltid när tomtindelning uppgörs eller ändras.

Uppgörande av tomtindelning tar 2-3 månader.

Detaljplanens första tomtindelning är avgiftsfri.

För ändring av tomtindelning uppbärs en avgift enligt prislistan.

  • Ansökning om tomtindelning görs elektroniskt via tjänsten e-Permit. För att kunna fylla i en ansökan ska du vara inloggad i ePermit och sändning av ansökan kräver stark identifikation med bankkoder eller mobilcertifikat.

    E-post

    kiinteistonmuodostus@kokkola.fi