Fortsätt till innehållet
Kokkolan Veden logo, jossa sininen vesipisara valkoista taustaa vasten.

Karleby Vatten

Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten som uppfyller Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer samt avledningen och reningen av avloppsvatten i överensstämmelse med tillståndsvillkoren.

Aktuellt