Fortsätt till innehållet

Respons

Du kan ge respons på stadens verksamhet eller t.ex. på service du erhållit. Du kan rikta frågor och utvecklingsförslag direkt till olika sektorer eller sakhelheter. Responsen skickas vidare till personen som ansvarar för ärendet.

Respons som är avsedd för offentlig åtkomst publiceras utan namn- och kontaktuppgifter. Osaklig respons publiceras inte. Responssidornas användare och kommuninvånare kan fritt läsa och bläddra i den respons som publicerats i det nya responssystemet.