Fortsätt till innehållet

Förskolebarnet får 4 timmar förskoleundervisning per dag. Utöver det kan du ansöka om småbarnspedagogik som är avgiftsbelagd.

Småbarnspedagogik för barn som deltar i förskoleundervisningen ordnas på samma ställe som förskoleundervisningen.

Småbarnspedagogik som ordnas i en förskola som finns i anslutning till en skola ordnas i regel mellan kl. 7 och 16:30.

Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen upphör då barnet slutar i förskolan.

Hur du ansöker om småbarnspedagogik som behövs utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen

  1. Ansök om småbarnspedagogik med den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik
  2. Välj avgiftsfri förskoleundervisning + småbarnspedagogik som verksamhetsform. Du kan välja endera 86 h/månad eller 150 h/månad som timantal i småbarnspedagogiken.
  3. Välj barnets förskoleplats som önskad plats.

Avgifter för småbarnspedagogik