Fortsätt till innehållet
Haghoppare

Beviljande av förskoleplats

Barn i förskoleåldern, dvs. sexåringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Karleby ordnas förskoleundervisningen både i daghem och i anslutning till skolor med årskurs 1–6.

Barnen deltar i förskoleundervisningen fyra timmar per dagen.

Enligt i lagen om grundläggande utbildning är det obligatorisk att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer.

 • Meddelande om förskoleplats har skickats 31.1.2023 till vårdnadshavare för barn födda 2017.

  Karleby stad har reserverat barnet en plats i förskolan enligt adress- och språkuppgifter i befolkningsregistret. Befolkningsregisteruppgifterna har hämtats enligt uppgifterna i oktober-november 2022. Om din familj har flyttat till Karleby efter det , kontakta kontoret för småbarnspedagogik.

  Barnet har anvisats en plats i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Den avgiftsfria förskoletiden är 4 h/dag.

  Beakta att vårdnadshavaren ska ansöka separat om småbarnspedagogiken som behövs utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen.

  Vårdnadshavare får anvisningar om ansökan om småbarnspedagogik, skolskjuts och byte av plats som bilaga till meddelandet.

  Kontakta byrån för småbarnspedagogik om du inte har fått meddelandet.

  Om du har godkänt mottagandet av elektroniska dokument skickas meddelandet elektroniskt via webbtjänsten suomi.fi. Suomi.fi skickar ett meddelande om mottaget dokument till din e-post. Du kan läsa meddelandet och anvisningarna i webbtjänsten suomi.fi.

  Om du inte har godkänt mottagandet av elektroniska beslut skickas meddelandet per brev. Meddelandet som skickas per brev levereras inom 7 arbetsdagar.

  Om du i fortsättningen vill ha dokumenten i elektronisk form gå in och godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi. Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi

  1.  Kontakta kontoret för småbarnspedagogik
  2. Fyll i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.
  3. Välj antingen avgiftsfri förskoleundervisning eller avgiftsfri förskoleundervisning + småbarnspedagogik som verksamhetsform. *
  4. Ange förskoleplatsen för ditt bostadsområde som önskad plats.

  *Om ditt barn klarar sig med 4 timmar förskoleundervisning per dag välj avgiftsfri förskoleundervisning. Om ditt barn utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen också behöver småbarnspedagogik välj avgiftsfri förskoleundervisning + småbarnspedagogik för det timantal som barnet behöver.

  Mer information om förskoleundervisningen får du av servicecheferna eller daghemsföreståndarna.

  Förskoleplatser och enheternas servicechefer
  Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik

 • Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att Karleby stad har valts till en av försökskommunerna som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning från början av augusti 2021. Försöket gäller barn födda 2016.

  Undervisnings- och kulturministeriet meddelar senare de försöksverksamhetsställen där kommunen ska ordna tvåårig förskoleundervisning. Försöket med tvåårig förskoleundervisning ordnas inte vid alla verksamhetsställen.

  Vi informerar mer efter att vi fått noggrannare anvisningar av undervisnings- och kulturministeriet.