Fortsätt till innehållet

Barn i förskoleåldern, dvs. sexåringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Karleby ordnas förskoleundervisningen både i daghem och i anslutning till skolor med årskurs 1–6.

Barnen deltar i förskoleundervisningen fyra timmar per dagen.

Enligt i lagen om grundläggande utbildning är det obligatorisk att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer.

 • Meddelande om förskoleplats har skickats 1.2.2024 till vårdnadshavare för barn födda 2018.

  Karleby stad reserverar barnet en plats i förskolan enligt adress- och språkuppgifter i befolkningsregistret. Befolkningsregisteruppgifterna hämtas enligt uppgifterna i oktober-november 2023. Om din familj har flyttat till Karleby efter det , kontakta kontoret för småbarnspedagogik.

  Barnet har anvisats en plats i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Den avgiftsfria förskoletiden är 4 timmar per dag.

  Beakta att vårdnadshavaren ska ansöka separat om småbarnspedagogiken som behövs utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen.

  Vårdnadshavare får anvisningar om ansökan om småbarnspedagogik, skolskjuts och byte av plats som bilaga till meddelandet.

  Om du har godkänt mottagandet av elektroniska dokument du kan läsa meddelandet och anvisningarna i webbtjänsten suomi.fi. Suomi.fi har skickat ett meddelande om mottaget dokument till din e-post.

  Om du inte har godkänt mottagandet av elektroniska beslut har meddelandet skickats per brev. Meddelandet som skickas per brev levereras inom 7-10 arbetsdagar. De politiska demonstrationer kan fördröja leveransen av brevpost.

  Kontakta byrån för småbarnspedagogik om du inte får meddelandet senast 15.2.2024.

  Om du i fortsättningen vill ha dokumenten i elektronisk form gå in och godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi. Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi

  1. Kontakta kontoret för småbarnspedagogik
  2. Fyll i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.
  3. Välj antingen avgiftsfri förskoleundervisning eller avgiftsfri förskoleundervisning och småbarnspedagogik som verksamhetsform. *
  4. Ange förskoleplatsen för ditt bostadsområde som önskad plats.

  *Om ditt barn klarar sig med 4 timmar förskoleundervisning per dag välj avgiftsfri förskoleundervisning. Om ditt barn utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen också behöver småbarnspedagogik välj avgiftsfri förskoleundervisning och småbarnspedagogik för det timantal som barnet behöver.

  Mer information om förskoleundervisningen får du av servicecheferna eller daghemsföreståndarna.

  Förskoleplatser och enheternas servicechefer
  Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik