Fortsätt till innehållet
Haghoppare

Beviljande av förskoleplats

Barn i förskoleåldern, dvs. sexåringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Karleby ordnas förskoleundervisningen både i daghem och i anslutning till skolor med årskurs 1–6.

Barnen deltar i förskoleundervisningen fyra timmar per dagen.

Enligt i lagen om grundläggande utbildning är det obligatorisk att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås året innan läroplikten uppkommer.

 • Beslut om förskoleplats har skickats 12.3. – 17.3.2021 vårdnadshavare för barn födda 2015. Barnet har beviljats avgiftsfri förskoleundervisning 4 timmar per dag. Du får anvisningar för ansökan om småbarnspedagogik, skolskjuts och byte av plats som bilaga till beslutet. Ansökningstiden går ut 25.3.2021.

  Om du har godkänt mottagandet av elektroniska beslut har beslutet skickats elektroniskt via webbtjänsten suomi.fi. Suomi.fi har skickat ett meddelande om mottaget beslut till din e-post. Du kan läsa beslutet och anvisningarna i webbtjänsten suomi.fi.

  Om du inte har godkänt mottagandet av elektroniska beslut har  beslutet skickats per brev. Beslutet som skickas per brev levereras inom 2–7 dagar.

  Om du inte har fått beslutet senast 24.3.2021 kontakta kontoret för småbarnspedagogik på adressen varhaiskasvatus(at)kokkola.fi eller per telefon 06 828 9443 mån och ons kl. 9–11.

  Om du i fortsättningen vill ha besluten i elektronisk form gå in och godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi. Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden i webbtjänsten suomi.fi

 • Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att Karleby stad har valts till en av försökskommunerna som deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning från början av augusti 2021. Försöket gäller barn födda 2016.

  Undervisnings- och kulturministeriet meddelar senare de försöksverksamhetsställen där kommunen ska ordna tvåårig förskoleundervisning. Försöket med tvåårig förskoleundervisning ordnas inte vid alla verksamhetsställen.

  Vi informerar mer efter att vi fått noggrannare anvisningar av undervisnings- och kulturministeriet.

 • Om ditt barn utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen behöver småbarnspedagogik tidigt på morgonen, på kvällar, lördagar, söndagar och/eller nattetid ska du anmäla hen till förskoleundervisningen vid Kiviniityn esiopetus.

  Om barnet behöver småbarnspedagogik tidigt på morgonen eller på natten i daghemmet Kotimetsän päiväkoti ordnar kommunen transporten till förskoleundervisningen vid Kiviniityn esiopetus.

  1.  Kontakta kontoret för småbarnspedagogik
  2. Fyll i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.
  3. Välj antingen avgiftsfri förskoleundervisning eller avgiftsfri förskoleundervisning + småbarnspedagogik som verksamhetsform. *
  4. Ange förskoleplatsen för ditt bostadsområde som önskad plats.

  *Om ditt barn klarar sig med 4 timmar förskoleundervisning per dag välj avgiftsfri förskoleundervisning. Om ditt barn utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen också behöver småbarnspedagogik välj avgiftsfri förskoleundervisning + småbarnspedagogik för det timantal som barnet behöver.

  Mer information om förskoleundervisningen får du av servicecheferna eller daghemsföreståndarna.

  Förskoleplatser och enheternas servicechefer
  Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik