Fortsätt till innehållet

Mellersta Österbottens idrottsakademi ger möjlighet att koppla samman studier och idrott på ett flexibelt sätt. Ansökan till idrottsakademin görs med en separat ansökan i samband med gemensam ansökan. Studerande kan också ansöka om medlemskap i idrottsakademin efter att de inlett sina gymnasiestudier.

Mellersta Österbottens idrottsakademi (på finska)