Fortsätt till innehållet
En stor grupp löpare löper i skuggan av träd mot kameran. Löparna har nummerlappar på sina skjortor. Bland löparna finns män, kvinnor och barn. I vänstra kanten finns ett staket bakom vilket det finns människor som ser på löparna.

Idrottsakademin

Mellersta Österbottens idrottsakademi ger möjlighet att koppla samman studier och idrott på ett flexibelt sätt. Ansökan till idrottsakademin görs med en separat ansökan i samband med gemensam ansökan. Studerande kan också ansöka om medlemskap i idrottsakademin efter att de inlett sina gymnasiestudier.

Mellersta Österbottens idrottsakademi (på finska)