Fortsätt till innehållet

Läroplan

Karleby stads nya läroplan för gymnasieutbildningen, GLP 2021, har tagits i bruk 1.8.2021. Den gäller för studerande som inleder sina gymnasiestudier hösten 2021 eller senare. Den lokala läroplanen har utarbetats med beaktande av den finska och svenska gymnasieutbildningen i staden. I Karleby har läroplanen för unga och vuxna samlats i ett dokument.

De studerande som inledde sina gymnasiestudier innan hösten 2021 följer läroplanen GLP 2016.

I Karlebys läroplan ingår inte ämneslärokurser i mera sällsynta språk och religioner. Om det framkommer behov av att ordna sådan undervisning ska de nationella grunderna för läroplanen iakttas vid anordnandet av undervisningen.