Fortsätt till innehållet

Läroplan

Karleby stads nya läroplan för gymnasieutbildningen, GLP 2021, har tagits i bruk 1.8.2021. Den gäller för studerande som inleder sina gymnasiestudier hösten 2021 eller senare. Den lokala läroplanen har utarbetats med beaktande av den finska och svenska gymnasieutbildningen i staden. I Karleby har läroplanen för unga och vuxna samlats i ett dokument.

I Karlebys läroplan ingår inte ämneslärokurser i mera sällsynta språk och religioner. Om det framkommer behov av att ordna sådan undervisning ska de nationella grunderna för läroplanen iakttas vid anordnandet av undervisningen.

 

Studerande kan också få studiepoäng för deltagande i kurser vid öppna universitet och öppna yrkeshögskolor. Till exempel kursen ”Tänka, planera och agera hållbarhet” kan alla gymnasiestuderande vid KSG gå och få 2 studiepoäng för godkänd prestation.

Klicka nedanför för mer information och anmälan:

https://sites.google.com/jeppis.fi/gronastigen-gronafarden/kursen-t%C3%A4nka-planera-och-agera-h%C3%A5llbarhet