Fortsätt till innehållet
Studiehandledare och studerande
Mostphotos

Stöd för studier och elevhälsa

Speciallärare

Syftet med gymnasiet specialundervisning är att stödja och hjälpa den studerande så att hen har lika möjligheter att genomföra gymnasiestudierna. Specialläraren ansvarar för läs- och skrivtester och för att utfärda ett utlåtande om läs- och skrivsvårigheter.

Hälsovårdare och läkare

En hälsovårdare ansvarar för de studerandes studenthälsovård i gymnasiet. Hälsovårdaren är på plats dagligen eller enligt överenskommelse. Studenthälsovårdstjänsterna omfattar också de studerande som kommer från en annan ort.

Kurator

Kuratorn hjälper de studerande i problem som gäller studier, livskompetens och svårigheter i det sociala livet och hänvisar den studerande vidare till annan yrkeskunnig vid behov.

Skolpsykolog

Psykologen stödjer i frågor som gäller lärande eller studier, förändringar i livssituationen, mänskliga relationer eller den studerandes ork och sinnesstämning.

Studiestöd

Efter grundskolan kan du få studiestöd för heltidsstudier som riktas till unga. Om du bor på hyra kan du söka allmänt bostadsbidrag.

Anvisningar om ansökan om studiestöd finns på FPA:s webbplats.  https://www.kela.fi/web/sv/studiestod

Stöd för skolresor

Om din skolresa är minst 7 kilometer i en riktning är du berättigad att ansöka om FPA:s stöd för skolresor. Karleby stad ersätter självriskandelen för kostnaderna för skolresor i sin helhet. https://www.kela.fi/web/sv/skolresestod