Fortsätt till innehållet
Barnen ler

Ansökan om och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken

Ansök om en plats senast fyra månader innan barnet behöver platsen eller genast då du vet att barnet kommer att behöva småbarnspedagogik.