Fortsätt till innehållet

Ändring i behovet av småbarnspedagogik

Ansök ändringar i behovet av småbarnspedagogik (behovet ökar elle minskar) i första hand via elektronisk ärendehantering.

Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering ansök ändring med ändringsblanketten.  Lämna in blanketten till kontorstjänster för småbarnspedagogik.

De nya tiderna ska vara i kraft i minst tre månader.

Diskutera ändringarna i barnets tider vid barnets enhet.