Fortsätt till innehållet

Hur söker du ändring i barnets tid i småbarnspedagogiken?

Ansök om ändring i behovet av småbarnspedagogik (behovet ökar eller minskar) i första hand via elektronisk ärendehantering.

Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering ansök ändring med ändringsblanketten.  Lämna in blanketten till kontorstjänster för småbarnspedagogik.

Elektronisk blankett Ändring av servicebehov

Ändringsblankett

Förutsättningar för ändring

Beakta att barnets tid inom småbarnspedagogiken ska i regel gälla i minst tre månader före den kan ändras.

Ändringen kan dock göras även om det är mindre än tre månader från senaste ändringen om barnets tid inom småbarnspedagogiken behöver ökas på grund av arbete eller studier.

Meddela om ändringen i barnets tider i god tid. Diskutera ändringen också med enhetens personal.