Fortsätt till innehållet

Socialombudsman

Socialombudsmannen ger handledning och råd i frågor som gäller småbarnspedagogiken.

Socialombudsmannens uppgift är att ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om småbarnspedagogik, bistå klienten vid framställandet av en anmärkning, informera om klientens rättigheter och arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda.

Samkommun Soites social- och patientombudsman svarar för de socialombudstjänster som gäller småbarnspedagogiken i Mellersta-Österbottens kommuner samt i Kronoby kommun

Tina Sandström
tfn. 044 723 2309
mån-fre kl. 9.00 – 14.30
tina.sandstrom(a)soite.fi
Besöks- och postadress: Soite, Mariegatan 16–20, 67200 Karleby

 

Boka tid för ett personligt möte per telefon.

 

Soites webbsidor för Social- och patientombudsmannen