Fortsätt till innehållet

Social- och patientombud ger handledning och rådgivning i frågor om småbarnspedagogik.

Social- och patientombud har till uppgift att ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om småbarnspedagogik, bistå klienten i framställandet av en anmärkning, informera om klientens rättigheter och arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda.

Välfärdsområdet Soites social- och patientombud svarar för socialombudstjänsterna gällande småbarnspedagogiken i Mellersta-Österbottens välfärdsområdes kommuner.

Anne-Mari Furu
telefon 044 723 2309
må-to kl. 9 – 13
anne-mari.furu@soite.fi

Besöks- och postadress: Soite, Mariegatan 16-20, 67200 Karleby

För personliga möten boka tid per telefon.

 

Soites webbsidor för Social- och patientombudsmannen