Fortsätt till innehållet
Två unga flickor står bredvid en bokhylla. Änden av bokhyllan har en bild av ett äpple. En av flickorna läser en bok. Den andra har hörlurar och använder bibliotekets Hublet-surfplatta.
Tomi Hirvinen

Lätt att läsa – lättläst, ljudböcker, storstil, äppelhyllan

Olika sätt att läsa. För dig som har svårt att läsa en vanlig bok.
 • Vad betyder lättläst?

  Lättläst betyder att språket är enklare att förstå.

  En lättläst text är klar och tydlig och innehåller bara det viktigaste.

  Alla har rätt att få information på ett sådant sätt att de förstår.

  Lättläst gör att flera människor kan läsa information, nyheter och böcker.

  Du kan söka efter lättlästa böcker i Anders-webbibliotek med sökordet lättläst

 • Biblioteket har skönlitteratur och facklitteratur också som cd-ljudböcker. De finns både för vuxna och barn samt på många olika språk

  Med ditt bibliotekskort och din pin-kod kan du dessutom låna böcker från våra två nättjänster
  Ellibs
  Biblio

 • Visste du att personer med läshinder kan låna Celias ljudböcker från biblioteket? Man har uppskattat att fem procent av befolkningen har olika slag av läsnedsättning. Behovet av ljudböcker ökar speciellt i och med att befolkningen blir äldre. En annan växande användargrupp är barn och unga med lässvårigheter.

  Trots lässvårigheter har alla möjlighet att studera, idka och njuta av litteratur genom att lyssna på ljudböcker. I Celias utbud av ljudböcker finns ca tusentals svenskspråkiga ljudböcker att välja bland och personer i alla åldrar borde hitta lämplig skön- eller facklitteratur.

  Vem har rätt till Celias ljudböcker?

  Celias ljudböcker är ämnade för dem som har svårt att läsa en bok. Orsaken till läshindret kan vara t.ex. lässvårighet, inlärningssvårighet, nedsatt syn eller muskelsjukdom. Personer som är berättigade till ljudbokstjänsten kan lyssna på ljudböckerna fritt och utan kostnad. Kunden behöver inte uppvisa särskilt intyg över sitt läshinder.

  Hur fungerar Celia?

  I biblioteket kan man bli kund hos Celia. Kunden får koder till Celias tjänster i biblioteket och samtidigt får man information hur man söker, lånar och lyssnar på talböckerna. Man kan lyssna på talböcker via webben, var och när som helst via en dator, läsplatta eller smarttelefon.

  Skolelever med läsnedsättning kan bli kund genom att kontakta skolans speciallärare.

  Vi ger gärna mer information. Du kan reservera tid till en personlig introduktion i biblioteket.

  Celia-biblioteket https://www.celia.fi/

 • I en storstilsbok är texten 50 % större än i en vanlig bok. Annars är innehållet precis detsamma.

 • Regler som gäller när du använder Anders-biblioteken.

  Till Anders-biblioteken hör Halso bibliotek,
  Kannus bibliotek, Kaustby bibliotek, Karleby bibliotek,
  Lestijärvi bibliotek och Toholampi bibliotek.

  När du får ditt bibliotekskort eller blir ansvarsperson lovar du att följa de här användningsreglerna.

  Biblioteket är öppet för alla

  Du kan använda bibliotekets tjänster, utrymmen och böcker, cd-skivor och annat material om du följer de här användningsreglerna.

  I biblioteket kan du använda gratis wifi, alltså trådlöst internet. När du använder bibliotekets wifi måste du ha virusskydd på din telefon eller surfplatta.

  På en del av Andersbiblioteken kan du hyra olika rum eller boka dem gratis.

  Bibliotekskort och PIN-kod

  Du behöver ett bibliotekskort för att få låna på biblioteket. Du får ett bibliotekskort på biblioteket. Ha med dig och visa identitetsbevis. Personalen vill också veta din adress och ditt telefonnummer. Biblioteket sparar ditt namn, ditt personnummer och andra uppgifter i bibliotekets kundregister.

  En ansvarsperson måste skriva under ansökan för bibliotekskort om kunden är under 15 år, hör till en specialgrupp eller om det till exempel är fråga om en skola eller ett boende.
  Ansvarspersonen måste visa upp identitetsbevis och ge sin adress och sitt telefonnummer.

  Bibliotekskortet är personligt. Bara du får använda ditt bibliotekskort.
  Du ansvarar för de böcker och annat material som lånats med ditt kort.
  Det första bibliotekskortet är gratis.

  Om ditt bibliotekskort försvinner ska du genast meddela det till biblioteket. Om du meddelar att ditt kort har försvunnit
  stänger biblioteket av ditt kort.
  Efter det behöver du inte ta ansvar för
  vad någon annan gör med ditt kort.
  Om du byter namn, adress eller telefonnummer ska du meddela det till biblioteket.

  För att använda Webbiblioteket anders.finna.fi behöver du ett bibliotekskort och en PIN-kod. PIN-koden får du vid lånedisken i biblioteket.

  Låna och reservera

  Du kan använda och låna bibliotekets material. Till exempel böcker, tidningar, cd-skivor och dvd-skivor.
  Du kan låna e-material som e-böcker, e-tidningar och musik med din smarttelefon eller dator.

  Lånetider:
  Böcker  28 dygn
  Ljudböcker 28 dygn
  Böcker med över 30 reserveringar 14 dygn
  Snabblånsböcker 14 dygn
  Tidningar, cd-rom-skivor 14 dygn
  Musik, ljudböcker, filmer 14 dygn

  Du kan förnya lånet 5 gånger, alltså låna samma material igen.
  Du kan inte förnya ditt lån om någon annan har reserverat materialet.
  Snabblån och idrottsföreningars säsongskort kan du inte förnya.

  Det finns åldersgränser för spel och filmer. Du får bara låna en film eller ett spel om du är tillräckligt gammal för det. Om åldersgränsen för ett spel är 15 år måste du vara 15 år eller äldre för att få låna det.

  Om du vill kan du reservera material,
  till exempel en bok.
  Reservera betyder att du meddelar att du vill låna boken
  och vill att personalen sparar den åt dig.

  Du kan reservera material i biblioteket eller i webbiblioteket Anders.finna.fi
  Det är gratis att reservera.
  Du får ett meddelande när du kan hämta det du reserverat på biblioteket.
  Meddelandet kommer per post, mejl eller sms.

  Du måste hämta det du har reserverat senast 9 dagar efter att du har fått meddelande om det.
  Om du inte hämtar det du har reserverat måste du betala en avgift på 2 euro.

  Du kan också reservera material
  som inte finns på Anders-biblioteken.
  Då kan biblioteket fjärrlåna det från ett annat bibliotek i Finland eller utomlands.
  Det måste du betala för.

  Förfallodag

  När du lånar på biblioteket får du ett kvitto där du ser förfallodagen.
  Förfallodagen är den dag lånetiden tar slut. Du måste lämna tillbaka det du har lånat senast på förfallodagen. När förfallodagen närmar sig kan du få ett meddelande om det två dygn innan. Du kan få meddelandet per mejl om biblioteket har din mejladress. För att få sådana meddelanden måste du be biblioteket om det. Om du inte får en påminnelse och inte har lämnat in dina böcker måste du ändå betala förseningsavgift.

  Att returnera, alltså lämna tillbaka

  Lämna tillbaka det du har lånat senast på förfallodagen.
  Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent,
  måste du betala en förseningsavgift,
  alltså en liten summa pengar.
  Om du lämnar in det du lånat i returluckan efter att biblioteket har stängt slutar lånetiden först när biblioteket öppnar nästa gång.

  Du måste följa bibliotekets regler

  Var försiktig med bibliotekets material och saker. Stör eller hota inte andra kunder eller personalen i biblioteket. I biblioteket får du inte använda alkohol eller droger. Du får inte vara i biblioteket om du är berusad.

  Avgifter

  För det mesta kostar det ingenting på biblioteket. Att använda material, att låna, reservera och be personalen om hjälp är gratis.

  Du måste betala om
  • du lämnar tillbaka det du har lånat för sent
  • du inte hämtar det du har reserverat
  • du får en påminnelse om försenade lån eller en räkning.
  • du beställer ett fjärrlån
  • du tappar bort eller skadar bibliotekets material
  • du printar ut något eller tar en kopia.

  Du kan läsa mer om avgifterna i bilagan Avgifter.

  Låneförbud

  Låneförbud betyder att du inte får låna något på biblioteket. Du får låneförbud om du är skyldig biblioteket mera än 10 euro.

  Du får rätt att låna igen när du lämnar in det försenade lånet, betalar dina avgifter till biblioteket eller betalar för det du skadat eller tappat bort.

  Användningsförbud

  Bibliotekschefen kan ge dig användningsförbud. Användningsförbud betyder att du inte alls får använda biblioteket. Du kan få användningsförbud i högst 30 dagar.

  Du kan bli avstängd från biblioteket
  till exempel om du har sönder något på biblioteket,
  om du beter dig mycket illa på biblioteket, om du inte följer bibliotekets regler
  eller om du skadar andra människor på biblioteket.
  Bibliotekschefen pratar med dig före du får användningsförbud. Du har rätt att berätta din version av det som har hänt och du kan ansöka om att bibliotekets beslut ska ändras. Anders-bibliotekens regler för användare

 • Alla barn behöver språkstimulans. Vissa behöver det bara mera än Alla barn behöver språkstimulans. Vissa behöver det bara mera än andra.

  Vad är en Äppelhylla?

  I Äppelhyllan finns lättlästa bilderböcker för barn. Böckerna kan läsas av alla men är speciellt bra för barn med olika funktionshinder samt tal- och språksvårigheter. Bilderböckerna passar även bra för de som lär sig ett nytt språk t.ex. invandrare.

  Bilderböckerna har enkla och korta meningar. Här finner du böcker som tränar ordförråd, frågeord, motsatser, prepositioner m.m. En del av böckerna som finns i Äppelhyllan har även taktila illustrationer och ljudeffekter.

  I Äppelhyllan finns följande böcker och medier:

  • lättlästa bilderböcker som stöder språkutvecklingen
  • bilderböcker med taktila illustrationer
  • bilderböcker med teckenstöd
  • rim och ramsor
  • Daisy ljudböcker
  • facklitteratur som handlar om språkutveckling och teckenstöd
  • iPad med appar som stöder språkutvecklingen (spelas på plats)
  • broshyrer och information

  Äppelkassar

  I Äppelhyllan finns även Äppelkassar för utlåning. En äppelkasse består av bilderböcker, mjukisdjur, spel samt bildkort med teckenstöd. På svenska finns fem kassar med olika teman. På finska finns även fem kassar för utlåning.

  Äppelhyllan finns på barnavdelningen i bibliotekets nedre våning.

  Välkommen in och bekanta dig med äppelhyllan.