Fortsätt till innehållet

Boka guidning

K.H.Renlunds museum erbjuder avgiftsbelagda guidningar för grupper i museets olika objekt. Här nedan kan du bekanta dig med dem. Guidningar ordnas på finska, svenska och engelska under museets öppettider ti-sö 11.30-16.00 och to 11.30-18.00.
Boka en guidning minst 10 dagar före önskat datum per e-post: khrenlundinmuseo.elamys@kokkola.fi
Beakta att semestertiden kan inverka på tillgången till guidningar i juli.
Reservera jultidens gudningar före 20.12.
Du beaktar väl detta och bokar guidningen i god tid!

Gruppstorlek på guidningar

Gruppstorleken på guidningen beror på objektet. Kontrollera gruppstorleken i beskrivningen av guidningen. Om din grupp är större än guidningens maximala gruppstorlek, kontakta kundtjänsten khrenlundinmuseo.elamys@kokkola.fi

Pris och betalning

guidning 60 min/ grupp
ti-fre 50,00 €
lö 60,00 €
sö 100,00 €

guidning 90 min/ grupp
ti-fre 75,00 €
lö 90,00 €
sö 150,00 €

Guidningen kan betalas med bankkort eller faktura. Om guidningen betalas med kort ska den betalas före guidningen i K.H. Renlunds museibutik (Rooska gården, Långbrogatan 39). Uppgifter som behövs för fakturering (beställaren namn/föreningens namn, adress, beställarens personbeteckning/FO-nummer) lämnas i samband med bokningen (khrenlundinmuseo.elamys@kokkola.fi). Guiderna tar inte emot guidningsavgiften.

Viktigt!

Kom i tid till guidningen så att guidningen kan inledas vid överenskommen tid. Om gruppen blir försenad förlängs inte den tid som reservats för guidningen.
Guidningen ska avbokas senast 3 vardagar före bokad dag per e-post: khrenlundinmuseo.elamys@kokkola.fi Om avbokningen görs senare än tre dagar före guidningen tas hela priset tas ut. Hela priset tas också ut om gruppen inte dyker upp.

Rooska gården

 • Långbrogatan 39
  67100 Karleby

  Rooska gården och skatter från den finländska konstens guldålder
  Under guidningen får du bekanta dig med mannen som lät bygga Rooska gården, handelsmannen Andres Roos (1785–1842) den yngre, hans person- och familjehistoria. Ett annat viktigt tema på guidningen är Karl Herman Renlund (1850–1908) och hans konstsamling med verk från den finländska konstens guldålder. Karl Herman Renlund (1850–1908) föddes i Gamlakarleby som son till en sjöman. Han avancerade från springpojke i en järnhandel till en stor affärsman som under sin livstid samlade en ansenlig förmögenhet. Han hade även en aktiv roll i samhället. Den utställda konstsamlingen som donerats av Renlund omfattar kända verk från den finländska konstens guldålder av bl.a. Beda Stjernschantz, Magnus Enckell, Pekka Halonen och Viktor Westerholm.

  Gruppstorlek: max. 25 personer
  Guidningens längd: 60 min
  Guidningen är inte anpassad för personer med begränsad rörelseförmåga

 • Långbrogatan 28
  67100 Karleby

  Under guidningen får du bekanta dig med de objekt som finns i museikvarteret. Pedagogiet byggdes 1696 till skolbyggnad och är så vitt man vet Finlands äldsta profana, dvs. icke-kyrkliga träbyggnad i stadsmiljö.
  Lassanderska huset byggdes ursprungligen på Gustav Adolfs gata år 1748 men flyttades senare till museikvarteret. I Lassanderska huset får du också bekanta dig med livet på 1700-talet i Gamlakarleby.

  Gruppstorlek: max. 20 personer
  Guidningens längd: 60 min
  Guidningen är inte anpassad för personer med begränsad rörelseförmåga

 • Västra Kyrkogatan 20
  67100 Karleby

  Under guidningen får du bekanta dig med Fredrik och Anna Drakes hem som är ett hemmuseum beläget i Neristan i Karleby. Huset testamenterades med lösöre till staden år 1997. Huset som byggdes 1835 var ett hem för hantverkarfamiljen Drake i fyra generationers tid.

  Gruppstorlek: max. 15 personer
  Guidningens längd: 60 min
  Guidningen är inte anpassad för personer med begränsad rörelseförmåga

 • Guidningen börjar vid Rooska gården (Långbrogatan 39) där du får bekanta dig med byggnadens historia och K.H. Renlunds personhistoria. Guidningen fortsätter från Rooska gården till Pedagogiet och Lassanderska huset i museikvarteret. Pedagogiet byggdes 1696 till skolbyggnad och är så vitt man vet Finlands äldsta profana, dvs. icke-kyrkliga träbyggnad i stadsmiljö.
  Lassanderska huset byggdes ursprungligen på Gustav Adolfs gata år 1748 men flyttades senare till museikvarteret. I Lassanderska huset får du också bekanta dig med livet på 1700-talet i Gamlakarleby.

  Gruppstorlek: max. 20 personer
  Guidningens längd: 90 min
  Guidningen är inte anpassad för personer med begränsad rörelseförmåga


 • Västra Kyrkogatan 20
  67100 Karleby

  Guidningen kan bokas julen 2023.
  Under guidningen får du bekanta dig med Fredrik och Anna Drakes hem, familjen Drakes jultraditioner och njuta av gammaldags julstämning. Fredrik och Anna Drakes hem är ett hemmuseum som ligger i den gamla stadsdelen i Karleby. Byggnaden och lösöret övergick i stadens ägo som donation genom testamente år 1997. Huset är byggt 1835 och fyra generationer av hantverkarfamiljen Drake har bott där. För guidningen har hemmet prytts med släkten Drakes juldekorationer.

  Gruppstorlek: max. 15 personer
  Guidningens längd: 60 min
  Guidningen är inte anpassad för personer med begränsad rörelseförmåga