Fortsätt till innehållet
Två kungsfiskar på sandbrink i Veikko Salkios naturaliesamling.

Kieppi, Karleby naturhistoriska museum

Naturaliesamling, mineralsamling och fjärilsamling fulla av naturens underverk.

 • Kattugglan kikar från sitt bo i trädstammen i Veikko Salkios naturaliesamling.
  Naturaliesamling

  Veikko Salkios (1912–2006) samling är en nationellt värdefull naturvetenskaplig samling som består av cirka 2500 specimen.

 • Mineralprover i vitrin i Viljo Nissinens mineralsamling.
  Mineralsamling

  Viljo Nissinens (1914–2000) mineralsamling omfattar cirka 1500 mineralspecimen världen runt. Det finns många sällsynta mineraler bland dem.

 • Svärmare i fjärillåda i Armas Järveläs fjärilsamling.
  Fjärilsamling

  Armas Järvelä (1918–2002) skapade en betydande fjärilsamling som innebär över 21 000 prover. Samlingen består i huvudsak av finska fjärilar.

 • En pojke tittar på Fågelbo-installation av Marjut Järvimies i Kieppi år 2015.
  Öppettider och ankomst till museet

  Kieppi ligger i museikvarteret i centrum av Karleby. Vi har fritt inträde året runt.

 • Järpen i barrskogen, månen i bakgrunden.
  Tillfälliga utställningar

  Via tillfälliga utställningar bekantar vi oss med aktuella teman och intressanta naturfenomen.

 • Ett barn undersöker en trilobitfossil med hjälp av förstoringsglas.
  Guidningar och workshopar

  Vi erbjuder grupper guidningar och pedagogiska workshopar för att genom miljöfostran, vetenskap och konst dyka in i naturens värld och dess under.

 • Veikko Salkio håller Pummanki naturskyddsområdets skylt framför Kieppi i början på 2000-talet.
  Information om museet

  Veikko Salkios naturaliesamling öppnades år 1982 i Karleby. Kieppi fortsätter sin grundares arbete med mål att främja naturskydd och miljöfostran.

 • Närbild av kråka i Veikko Salkios naturaliesamling, digital målning.
  E-material

  Här hittar du ”Veikko guidar” videor och material av Kieppis innergård bergartutställning.

Aktuellt