Fortsätt till innehållet
 • Datainnehållet i guidekartan består av gatu- och nätverk, namn och adresser. Man kan producera olika temakartor av guidekartan. Guidekartan kan fås som kartutskrifter, som utskriven guidekartbok eller i digital form samt i vektor- och rasterformat. Guidekartan sträcker sig över ett område som omfattar kommunerna Karleby, Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil.

Hoppa över bädda in
Karleby guidekarta
 • Ämbetsverkskartan innehåller adresser, gatunamn, tomtnummer, lägenheters registernummer, fastigheters och stadsdelars gränser samt offentliga byggnader. Kartan används i allmänhet som utskriven väggkarta.

  Kontaktuppgifter

  Simo Porkola

  Geodataspecialist

  Tfn. 0447809342

  simo.porkola@kokkola.fi

Ämbetsverkskarta
 • Flygfoton över staden från åren 2019, 2018, 2013, 2010, 2007, 2002, 1995,1982, 1979, 1960,1950 och 1943. Flygfotona från olika år täcker inte alltid hela Karleby eftersom fotograferingens syfte och slutprodukten har varit en baskarta för detaljplan. Flygfoton kan tas fram på stadens guidekarttjänst på webben. Flygfoton kan fås i olika rasterformat.

  Kontaktuppgifter

  Simo Porkola

  Geodataspecialist

  Tfn. 0447809342

  simo.porkola@kokkola.fi

 • Stomkartan är en karta som bygger på flygfotografering och kompletterande terrängkartläggning. I kartan ingår byggnader, vägnät, fastighets- och terränguppgifter. Stomkartan används som baskarta för detaljplaner, planering och byggande. Kartmaterialet kan fås både i vektor- och rasterformat i olika filformat. Området och datainnehållet kan fritt avgränsas.

  Kontaktuppgifter

  Simo Porkola

  Geodataspecialist

  Tfn. 0447809342

  simo.porkola@kokkola.fi

 • Man kan också producera temakartor av kartmaterialet för olika ändamål genom att redigera datainnehållet och lägga till den information som beställaren önskar.

  Kontaktuppgifter

  Simo Porkola

  Geodataspecialist

  Tfn. 0447809342

  simo.porkola@kokkola.fi

 • I friluftskartan finns information om skidspår, friluftsleder och paddlingsrutter samt om utflyktsmål i terrängen såsom vindskydd, kåtar, raststugor, eldplatser, badstränder och sjösättningsplatser för båtar. Friluftskartan kan köpas av Karleby T

  Kontaktuppgifter

  Simo Porkola

  Geodataspecialist

  Tfn. 0447809342

  simo.porkola@kokkola.fi