Fortsätt till innehållet

Inspire är ett EU-direktiv som bidrar till att upprätta en gemensam, enhetlig och lättillgänglig infrastruktur för geografisk information inom EU-länderna med hjälp av nationella geografiska datamängder och geografiska datatjänster. Målet för direktivet är interoperabilitet hos geografisk information och effektivare övervakning av miljöns tillstånd.

Producenter av geografiska datamängder lägger upp de egna datamängderna för att ses och laddas ner via gränssnitt. En del av datamängderna är öppna för visning och nedladdning, en del kan kräva koder eller identifiering.  (Lantmateriverket)

Användning av visningstjänster

En visningstjänst är en gränssnittstjänst som gör det möjligt att granska geografiska datamängder som kartbilder. Geografiska datamängder kan visas med program som klarar av att skicka förfrågningar enligt WMS- eller WMTS-standarden till gränssnittstjänsten.

Datamängderna kan även granskas via gränssnitt med hjälp av QGIS-programvara med öppen källkod eller kommersiella geodataprogramvaror. (Lantmateriverket)

https://kartta.kokkola.fi/TeklaOGCWeb/wms.ashx

Användning av nedladdningstjänster

En nedladdningstjänst (Download Service) är en gränssnittstjänst, som gör det möjligt för användaren att kopiera geodata eller delar av det till den egna datorn. Du kan redigera den geografisk datamängd på det sätt du önskar och utnyttja den för egna ändamål till exempel med QGIS-programvara med öppen källkod eller med kommersiella geodataprogramvaror.   En del av geodatamängderna kan laddas ner fritt och avgiftsfritt, en del kan vara avgiftsbelagda och kräva identifiering. (Lantmateriverket)

https://kartta.kokkola.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx