Fortsätt till innehållet

Upphovsrätt

Staden har upphovsrätten till kartmaterialet. Rätten gäller tryckt och digitalt material, även kartmaterial som finns på webben. För att kunna använda detta material i olika trycksaker eller på webben behövs ett publiceringstillstånd. Publiceringstillståndet är avgiftsbelagt.

Det publicerade kartmaterialets pris beror på bl.a. kartans skala, storlek, innehåll och tryckstorlek. Publiceringstillståndsavgiften är en engångsavgift.

Publiceringstillstånd för av staden framställda kartor (guidekarta, ämbetsverkskarta, flygfoton) beviljas av geodatachefen. Publiceringstillstånd för grundkartan beviljas av fastighetsingenjören.

Copyrightmärkningen alltid synlig

Om stadens kartmaterial har använts för karta, utskrift eller kopia ska på kartområdet eller i omedelbar anknytning till den alltid synas tillståndsnumret: © Karleby stad/Geodataen, tillstånd nr… Det här gäller också kartor som publiceras på webben, t.ex. på kunders hemsidor.

Publiceringstillstånd behövs inte alltid

Du har rätt att använda kartor privat i familjekretsen. Du kan ta en kopia eller en utskrift av en tryckt eller digital karta för eget bruk, t.ex. för en vägbeskrivning till en vän. Från Karlebys karttjänst, som upprätthålls av geodataenheten, får du skriva ut kartor för eget bruk utan skilt tillstånd. Om du vill skapa en länk på dina egna sidor till Karlebys karttjänst behövs inget tillstånd.