Du är här

Ullava

Ullava blev en del av Karleby genom kommunsammanslagningen 2009 och är från kuststadens synvinkel en inlandsdel av staden. Inom Ullava kommundel har de lokala tjänsterna organiserats på ett välfungerande sätt.   Som ort är Ullava känt för den fiskrika sjön Ullavanjärvi. I Ullava finns det planlagda bostadstomter i sjöns omedelbara närhet och stränderna har även upprustats för rekreationsbruk. Dessutom finns det utbud på semesterstugor och lantbruksturism och natursköna Ullava erbjuder utmärkta möjligheter till bärplockning och jakt.

Med tanke på boende är bl.a. närhet till naturen och typisk samhörighet för bygemenskaper fördelar med Ullava landsbygdsmiljö. Det är ca 50 kilometer från Ullava till Karleby centrum. 

Läget på kartan

Upp

Uppdaterad 30.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut