Fortsätt till innehållet
Storkohmos jordtipp fotad högt uppifrån. Runt jordtippen finns ett stort skogsområde.

Jordtipp

Nyängsmossens jordtipp ligger invid riksväg 13 ca 6 kilometer från centrum. Jordtippen är ett område där staden tar emot rena jordmassor mot betalning.  Mottagningsavgiften är  1,62 € / m2 moms 0% ja 2,01 € / m³ moms 24%.

En stadsanställd granskar lasten som kommer till jordtippen och dirigerar bilen till rätt ställe. Det finns bara en vägförbindelse till området. Vägförbindelsen stängs av med en bom när det inte är mottagningstid. Stubbar och byggavfall tas inte emot.

Belägen på kartan

Hoppa över inbäddad karta