Fortsätt till innehållet
Pohjolan Matkas buss i Karleby lokaltrafiks nya gröna färg.

Kollektiv- och servicetrafik

Staden har snabba tågförbindelser både söderut och norrut. Stadstrafiken i staden har fem olika stamlinjer som täcker centrumområdet, medan basförbindelserna kompletterar trafiken utanför centrumområdet och tätorten.

 • Stadstrafiken i Karleby täcker på ett omfattande sätt hela tätortsområdet med randområden. De nya turerna startade 12 augusti 2020 med fem olika stamlinjer (linjerna 1–5) samt fyra basförbindelser (linjerna 16–19).

  Stadstrafiken trafikeras av Pohjolan Matka. Mera information om linjerna, biljetterna och turerna finns på företagets webbplats.

 • Kollektivtrafiken utanför tätorten omfattar Kelviå, Lochteå och Ullava. Kollektivtrafik utanför tätorten ordnas av både NTM-centralen i Södra Österbotten och Karleby stad.
  Linjerna trafikeras av flera bolag.
  Mera information: Matkahuoltos webbplats

 • Servicetrafik med mindre materiel används kommersiell trafik och i Soites transporter. Linjetrafiken sköts med flera låggolvsbussar.
  Servicetrafik kan utnyttjas från måndag till fredag.
  Servicetrafiken trafikeras av Dahl-Linjetrafik.
  Servicetrafikens beställningar sköts av Soites reseservicecentral.

 • Flygfältstransporterna sköts av Kokkolan Tilausliikenne.
  Beställningar: +358 (0)400 562600.
  Kontakt:
  Kokkolan Tilausliikenne Ky
  Email: veli.autio@tilausbussi.fi
  Telefon: +358 (0)400 562600

   

Kontaktinformation