Fortsätt till innehållet

Karleby ligger behändigt invid stambanan. Med tåg tar det bara några timmar att nå staden (från Uleåborg 2 h, från Seinäjoki 1 h, från Tammerfors 2 h och från Helsingfors 4 h beroende på tågtur och anslutande förbindelser). Järnvägsstationen och busstationen ligger nära varandra i stadskärnan.

Med Karleby stadstrafik Bysses bussar tar du dig lätt fram i staden. På Matkahuoltos webbsidor hittar du också turerna som kör i riktningen Kelviå, Lochteå och Ullava.

 • Karleby stadstrafik Bysse täcker hela tätortsområdet med randområden. Bysses fem stamlinjer (linjerna 1–5) kör i centrumområdet och kompletteras med fyra basförbindelser (linjerna 16–19). De flesta bussarna som kör stamlinjerna är låggolvsbussar.

  Pohjolan Matka ansvarar för stadstrafiken. På den här sidan får du mera information om linjerna, biljettprodukterna samt utbudet av turer. Du kan också följa med på en karta hur bussarna rör sig i realtid.

  Då du laddar ner Matkahuoltos mobilapp Resesökning och biljetter kan du söka och planera hela din resa från en adress till en annan. Appen vägleder dig ända fram med hjälp av olika färdmedel och du kan fritt välja de tidtabeller, färdmedel och rutter som passar dig bäst.

  Appen berättar vilka resebiljetter du behöver. Du kan enkelt köpa alla biljetter du behöver för resan på en och samma gång via appen.

 • Kollektivtrafiken utanför tätorten förenar centrumområdet med Kelviå, Lochteå och Ullava. Linjerna trafikeras av flera bolag. Bussförbindelserna och tidtabellerna finns på Matkahuoltos webbplats.

 • Servicetrafiken betjänar i tätortsområdet i Karleby och i dess omedelbara närhet. Servicetrafik kan användas av alla till stadstrafikens priser.

  Servicetrafikens minibussar trafikerar på vardagar må-fr kl. 10-14. I servicetrafik ingår besökstrafik (för alla användare) och färdtjänster som sköts av Soites Reseservicecentral (Soites reseservice, färdtjänster enligt socialvårdslagen och handikappservicelagen). För servicetrafiken ansvarar Dahl-Linjetrafik.

  Servicetrafikens färdtjänst beställs på förhand av Soites Reseservicecentral.

  Servicetrafikens verksamhetsområde (pdf)

 • Flygfältstransporterna sköts i Karleby av Kokkolan Tilausliikenne.
  Beställningar: +358 (0)400 562 600.
  E-post: veli.autio@tilausbussi.fi

   

Kontaktinformation