Fortsätt till innehållet

Flyttade fordon

Lagen om flyttning av fordon 30.12.2019/1508 trädde i kraft 1.1.2020.

Med stöd av lagen om flyttning av fordon har fordon flyttats till Karleby stads depå.

Fordonen kan lösas ut under tjänstetid inom 60 dagar från delfåendet av kungörelsen. Om ägaren inte hämtar sitt fordon inom denna tid övergår fordonet i Karleby stads ägo. En utredning om rätten till fordonet måste uppvisas då fordonet hämtas. Mera information ger parkeringsövervakningens byrå tfn 044 7809 467, telefontid kl.12.00-14.00, eller ledande parkeringskontrollanten Päivi Parpala tfn 044 7809 201. Begäran om uppringning skickas via e-post till pysakoinninvalvonta@kokkola.fi.

  • Registernummer               Bilmärke                      Läge                      Förflyttnings datum