Fortsätt till innehållet

Felparkerade fordon och behov av övervakning kan anmälas till parkeringsövervakningens byrå. En begäran om övervakning kan göras

  • per e-post till adressen pysakoinninvalvonta@kokkola.fi
  • med textmeddelande tfn 044 780 9467
  • genom att ringa kl. 12.00-14.00 till numret 044 780 9467

Parkeringsövervakningen reagerar i mån av möjlighet och resurser på begäran om övervakning. I begäran om övervakning ska kontaktpersonens namn och telefonnummer uppges så att parkeringskontrollanterna vid behov kan begära mera information i ärendet.

Övervakning på privatområden och övervakningsavtal

Parkeringsövervakningen hjälper i mån av möjlighet även när det gäller parkeringsproblem på privata områden. En representant för fastigheten (disponenten, ordföranden för husbolagets styrelse, gårdskarlen eller en annan motsvarande person) ska vara närvarande när parkeringskontrollanten kommer till platsen.

Enligt lag måste en officiell representant för området framföra begäran om övervakning. En representant för ett privatområde kan också med fullmakt ingå ett avtal om permanent övervakning med parkeringsövervakningen.

Mera information: Ledande parkeringskontrollant Päivi Parpala

Terrängtrafiklagen

Lag om parkeringsövervakning

Kontakt