Fortsätt till innehållet

Parkeringsövervakningens uppgift är att övervaka att bilar som stannar, parkerar och går på tomgång iakttar reglerna och föreskrifterna för det.

I Karleby övervakas parkeringen av polisen och av stadens parkeringskontrollanter. Du känner igen en kommunal parkeringskontrollant av tjänstemärket samt tjänstedräkt och emblem.

I Karleby centrum sker parkeringen i regel genom att meddela när parkeringstiden börjar. Parkeringstiden har begränsats genom att ange tillåten parkeringstid. Det finns tre avgiftsbelagda parkeringsområden. På avgiftsbelagda parkeringsområden har parkeringstiden inte begränsats.

Parkeringsövervakningen använder mobilapplikation

Parkeringsövervakningen använder en applikation i smarttelefonen för parkeringsövervakning. Med hjälp av applikationen kan kunden själv kontrollera uppgifterna om felparkering och foton som syns i beslutet på webbadressen eller med QR-kod. Uppgifterna och fotona kan kontrolleras genast efter att felparkeringsavgiften har påförts. Webbtjänsten för fordonsförare ger uppdaterad information om felparkeringsavgifter inklusive foton och möjliggör elektronisk handläggning av begäran om omprövning. Den nya applikationen förbättrar parkeringsövervakningens service och ökar beslutsfattandets genomsynlighet.

Kontakt