Fortsätt till innehållet
Stadsvy ur fågelperspektiv. I mitten på bilden främst gamla trähus med sina gårdar och träd. I bildens övre kant syns också låga våningshus.

Tomter för hög- och radhus

Allmänt

Staden överlåter småhustomter som finns på olika håll i staden åt professionella byggare och byggherrar som bygger egnahemshus, parhus, radhus och låghus.

Att ansöka om tomt

I allmänhet kan ansökan om tomt lämnas in utan skild ansökningstid. Stadsstyrelsen beslutar om reserveringen av tomter.

Reserveringstiden är 6–12 månader. Under den tiden ska den som reserverat tomten lägga fram planskisser för godkännande till Stadsmiljö. Tomten överlåts genom försäljning under reserveringstiden när byggprojektet blir aktuellt. För reserveringstiden uppbärs en reservationsavgift på 2,5 % av tomtens försäljningspris/år.

Lediga tomter