Fortsätt till innehållet
Långö strand i Öja. I bildens vänstra kant syns en strandvolleybollplan och bakom den havet och en badare som vadar i strandvattnet. I mitten, i bildens förgrund, finns ett träbord med bänkar och höger om det trägungor. Det finns många träd i bildens bakgrund.

Byggplatserna för fritidshus

Förnyande av arrendeavtal

  1. Arrendetiden är 25 år.
  2. Arrenderätten är överförbar och kan t.ex. utgöra säkerhet för lån.
  3. Arrendetagaren kan inte köpa arrendeområdet.

Arrende

Arrendets storlek är beroende av byggplatsens areal samt korrigeringsfaktorer enligt tabellen nedan:

Areal i kvadratmeterArrende i €/år
under 400 (Metsolas veckoslutstugor)400
400-20001200
2001-40001450
över 40001450 + 0,125 €/m2/år (för del som överskrider 4 000 m2)

Vid fastställandet av arrendet för enskilda byggplatser används följande korrigeringsfaktorer:

  1. gemensam strand -20 %
  2. byggplats på holme -30 %
  3. byggplatsens avstånd från stranden -10 % – -20 %
  4. arrendets maximikorrigering -50 %

Grundarrendet är bundet till 2013 års medelindex i levnadskostnadsindexet och arrendet justeras årligen.

De arrendetagare som är födda före 1942 och vars arrenderätt har börjat före 1990 beviljas 15 % rabatt under fem års tid.