Fortsätt till innehållet

Dagvattenavgift tas ut för alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde. Verkningsområdet är området där fastigheterna betjänas av stadens dagvattensystem. Att fastigheten hör till verkningsområdet förutsätter inte nödvändigtvis en anslutning till systemet.

Verkningsområdet omfattar de detaljplanerade områdena av Stamkarleby (området som hörde till Karleby före 2009), Kelviå, Lochteå och Ullava och de randzoner av detaljplanerade områden som drar nytta av dagvattensystemet. I Stamkarleby täcker dagvattennätet hela det tätbebyggda stadsområdet. Kelviå och Lochteå har duplikata avloppsledningssystem för dagvatten. I Ullava leds dagvattnet via öppna diken.

Verkningsområdet för dagvattensystemet på kartan

Hoppa över inbäddad karta