Fortsätt till innehållet

Kontaktinformation

Störnings- och felmeddelanden

044 7809480, 044 7809934 och 040 4892280

Efter kontorstid (06) 8313661

Kundtjänst och fakturering

040 8068210 och 040 8065218

vesilaitos(at)kokkola.fi

Bokföringoch betalningsövervakning

040 8065424

Nätverk

tf. Vattenverksdirektör

Underhållet av nätverket och arbetsledning

Anläggningar

Administration och avtalsärenden