Fortsätt till innehållet

Barnfullmäktige

Barnfullmäktige ökar delaktigheten hos barn under 13 år och hjälper deras röst att bli hörd när staden fattar beslut. Barnfullmäktige grundades 8.11.2020 som en del av utvecklingsarbetet inom Barnvänlig kommun. Syftet med barnfullmäktige är att i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter skapa en möjlighet för barn att påverka och framföra sina åsikter om ärenden som de tycker är viktiga.

Barnfullmäktiges verksamhetsperiod är två år. Barnfullmäktige sammanträder minst en gång per läsår.

Under varje verksamhetsperiod har barnfullmäktige cirka 30 representanter från årskurserna 2–5. Den som vill delta i barnfullmäktiges arbete kan ställa upp i sin skolas barnfullmäktigeval. Skolornas representanter väljs vartannat år. De större skolorna har två representanter, en från årskurserna 2–3 och en från årskurserna 4–5. Barnfullmäktige inrättas av stadsstyrelsen.

Ledamöterna i Karleby barnfullmäktige berättar om verksamheten

“I barnfullmäktige äter man, lyssnar och beslutar om stadens grejer. Barnen får berätta sina åsikter och alla beaktas. Barnen kan påverka saker som gäller dem själva eller deras skola/stad.”

Barnfullmäktige 2022-2023

Karleby barnfullmäktige har 30 ledamöter verksamhetsperioden 2023–2024.

Nedan en lista över barnfullmäktiges ledamöter som tillsammans med vårdnadshavarna

har gett samtycke till publicering av namnet.

 • Eemil Siren, ordförande
 • Kaspian Torvikoski, 1. vice ordförande
 • Charlotta Nordström, 2. vice ordförande
 • Leevi Anttila
 • Adrian Furu
 • Johannes Hellman
 • Milo Hietala
 • Sofia Järvinen
 • Eerika Keski-Vinkka
 • Joonatan Kivelä
 • Inka Malherbete
 • Valter Manderbacka
 • Tiitus Niemelä
 • Annu Nissilä
 • Emil Ojala
 • Aarni Paavola
 • Emmi Palojärvi
 • Bruno Palokangas
 • Mirva-Reetta Piippo
 • Väinö Pyykölä
 • Enni Rahkonen
 • Aukusti Rantala
 • Kalle Rimpilä
 • Markus Rintala
 • Jemina Savolainen
 • Enna Similä
 • Ewan Slotte
 • Yolanda Uusitalo
 • Toivo Winter
 • Peppi Övermark

Ta kontakt