Fortsätt till innehållet

Barnfullmäktige

Barnfullmäktige ökar delaktigheten hos barn under 13 år och hjälper deras röst att bli hörd när staden fattar beslut. Barnfullmäktige grundades 8.11.2020 som en del av utvecklingsarbetet inom Barnvänlig kommun. Syftet med barnfullmäktige är att i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter skapa en möjlighet för barn att påverka och framföra sina åsikter om ärenden som de tycker är viktiga.

Barnfullmäktiges verksamhetsperiod är två år. Barnfullmäktige sammanträder minst en gång per läsår.

Under varje verksamhetsperiod har barnfullmäktige cirka 30 representanter från årskurserna 2–5. Den som vill delta i barnfullmäktiges arbete kan ställa upp i sin skolas barnfullmäktigeval. Skolornas representanter väljs vartannat år. De större skolorna har två representanter, en från årskurserna 2–3 och en från årskurserna 4–5. Barnfullmäktige inrättas av stadsstyrelsen.

Ledamöterna i Karleby barnfullmäktige berättar om verksamheten

“I barnfullmäktige äter man, lyssnar och beslutar om stadens grejer. Barnen får berätta sina åsikter och alla beaktas. Barnen kan påverka saker som gäller dem själva eller deras skola/stad.”

Barnfullmäktige 2022-2023

Karleby barnfullmäktige har 29 ledamöter verksamhetsperioden 2022–2023.

Nedan en lista över barnfullmäktiges ledamöter som tillsammans med vårdnadshavarna

har gett samtycke till publicering av namnet.

 • Jussi Annala, ordförande
 • Mirka Österberg, 1. vice ordförande
 • Olli Liedes, 2. vice ordförande
 • Eelis Häivälä
 • Wilhelm Ylinen
 • Ada Kinnunen
 • Nuutti Niemelä
 • Noel Toppinen
 • Nestori Seppänen
 • Filippa Palokangas
 • Greta Hassel
 • Emma Laajala
 • Nanna-Kaarina Pietilä
 • Viljami Lokasaari
 • Lauri Pietilä
 • Topia Kamula
 • Martta Linnarinne
 • Topi Hanhineva
 • Matias Niva
 • Ellida Juotasniemi
 • Adele Djupsund
 • Milla Liedes
 • Alexandra Hollanti
 • Jimi Villgren

Ta kontakt