Fortsätt till innehållet

Barnfullmäktige

Barnfullmäktige har sammanlagt ca 30 representanter från grundskolans årskurs 2–5. Barnfullmäktige sammanträder minst en gång per läsår.

Barnfullmäktige ökar delaktigheten bland barn under 13 år och bidrar till att också deras röster blir hörda i stadens beslutsfattande. I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter är målet att skapa en kanal via vilken barnen har möjlighet att påverka de frågor som de själv upplever är viktiga och uttrycka sina åsikter. Barnfullmäktige grundades 18.11.2020 som en del av utvecklingsarbetet Barnvänlig kommun.

Ta kontakt