Fortsätt till innehållet

Ungdoms­fullmäktige

Ungdomsfullmäktige är en i kommunallagen avsedd påverkansgrupp för unga som bor eller studerar i Karleby. Ungdomsfullmäktige i Karleby har varit aktiv sedan 1999 och främjat ungas deltagande, hörande och påverkan i staden. Den är partipolitiskt och religiöst obunden. Ungdomsfullmäktige lyder under en nämnd som ansvarar för ungdomsarbete och -politik.

Ungdomsfullmäktiges mandattid är två år. Mandattiden börjar den 1 januari och upphör den 31 december följande år. Ungdomsfullmäktige består varje mandatperiod av ca 25 ledamöter som väljs bland ungdomar i Karleby stads årskurser 7–9, läroanstalter på andra stadiet och ungdomslokaler. Ledamöterna är 13–20-åriga.

Den som vill engagera sig i ungdomsfullmäktige kan ställa upp som kandidat i valet till ungdomsfullmäktige vid den egna skolan eller en ungdomslokal. Representanterna väljs genom val vid varje skola och ungdomslokal vartannat år. Stadsstyrelsen inrättar ungdomsfullmäktige.