Fortsätt till innehållet

Ungdomsfullmäktige är en i kommunallagen avsedd påverkansgrupp för unga som bor eller studerar i Karleby. Ungdomsfullmäktige i Karleby har varit aktiv sedan 1999 och främjat ungas deltagande, hörande och påverkan i staden. Den är partipolitiskt och religiöst obunden. Ungdomsfullmäktige lyder under en nämnd som ansvarar för ungdomsarbete och -politik.

Ungdomsfullmäktiges mandattid är två år. Mandattiden börjar den 1 januari och upphör den 31 december följande år. Ungdomsfullmäktige består varje mandatperiod av ca 25 ledamöter som väljs bland ungdomar i Karleby stads årskurser 7–9, läroanstalter på andra stadiet och ungdomslokaler. Ledamöterna är 13–20-åriga.

Den som vill engagera sig i ungdomsfullmäktige kan ställa upp som kandidat i valet till ungdomsfullmäktige vid den egna skolan eller en ungdomslokal. Representanterna väljs genom val vid varje skola och ungdomslokal vartannat år. Stadsstyrelsen inrättar ungdomsfullmäktige.

 

Undomsfullmäktige 2023-2024

Karleby undomsfullmäktige har 27 ledamöter verksamhetsperioden 2023-2024.

Listassa nuorisovaltuuston edustajat, jotka ovat antaneet luvan nimen julkaisemiselle.

Nedan en lista över ungdomsfullmäktiges ledamöter, som har gett lov att publicera sina namn.

Nora Tuurinmaa, ordförande

Markus Heikkinen, 1. vice ordförande

Neela Keränen, 2. vice ordförande

José Björkqvist

Daniel Fesiuk

Veeti Forsell

Siri Elfving

Miro Erkkilä

Juuso Haataja

Pinja Haka

Iiris Hakunti

Aada Kangas

Niilas Keränen

Kalle Kettula

Sakri Klemola

Joona Lehtimäki

Juuso Lukkarila

Elsa-Marella Luoto

Eemil Määttälä

Aliisa Niemi

Markus Rainosalo

Pyry Saariaho

Lilja Vitikka

Emmi Anttila

Jenna Hilli

Josefiina Perttula

Helmi Päivärinta