Fortsätt till innehållet

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen. Tanken är att ge invånarna en möjlighet att delta i utvecklingen av Karleby och uppmuntra dem att delta i förbättringen av sin boendemiljö.

Karlebys stadsmiljösektor har genomfört inkluderande budgetering sedan 2022. I enlighet med invånarnas önskemål har man bl.a. skaffat lekredskap och byggt grill- och vistelseplatser på olika håll i staden. Storleken på anslaget som reserveras för inkluderande budgetering fastställs årligen i samband med budgeten.

Föreslå objekt för den inkluderande budgeteringen! Enkäten kan besvaras fram till 5.4.