Fortsätt till innehållet

Kursavgifter, rabatter och avbokningar

Du kan själv välja – faktura hem eller nätbetalning

När du anmäler dig till en kurs, förbinder du dig att betala kursavgiften. Kursavgiften faktureras om avbokning inte har gjorts i tid.

Kursavgiften anges vid varje kurs i kursprogrammet. 

Om du inte betalade kursen som nätbetalning, sänds fakturan hem per post. Använd referensnumret så bokförs betalningen på rätt kurs och person. 

För att kunna använda nätbetalningen behöver du en e-postadress. Efter kursanmälan kan du betala din kurs genom att trycka på BETALA (din anmälan till kursen är då redan godkänd). Om kursen inte startar returnerar vi kursavgiften, då du har meddelat ditt kontonummer till institutets kansli.

Betala inte på nätet om du är berättigad till studeranderabatt! 

Om du har ett kaikukort, kan du delta i en kurs per läsår utan kursavgift. Kursen kan du själv välja. Anmäl dig till kursen i webbtjänsten, per telefon eller i kansliet. Obs! Kom till kansliet och visa upp kaikukortet senast innan kursen startar.

 • Om kursen avbryts från institutets sida, så försöker vi hitta en ersättande kurs.
 • Om kursen inte startar returnerar vi kursavgiften, då du har meddelat ditt kontonummer till institutets kansli.
 • Om du själv avbryter kursen, så sänks inte kursavgiften eller betalas tillbaka.
 • Kursmaterial och -tillbehör samt läroböcker betalar och skaffar deltagaren själv, om inte annat nämnts i kursbeskrivningen.
 • Studeranderabatt

  På institutets kursavgifter beviljas 50 % rabatt till studerande på andra stadiet, i gymnasium, yrkeshögskola, universitet eller vuxenläroanstalt. Om du är studerande, betala inte på nätet!  Du får fakturan till halva priset då du har antecknat dig som studerande vid anmälningen, och fakturan sänds hem per post. 

  Studiesedelförmån för pensionärer, arbetslösa och invandrare

  Utbildningsstyrelsen har beviljat ett specialunderstöd i form av studiesedlar till pensionärer, arbetslösa och invandrare. De betalar ½ av kursavgiften för kurser som nämnts skilt.
  I kursrubriken meddelas, om det är en kurs som berättigar till studiesedelförmån.
  Rabattkurser kan inte betalas som nätbetalning.

  Studiesedelkurser våren 2022:

  20525 Vattenlöpning
  37512 Måla din vinter

 • Kaikukortet för hobbyverksamhet

  Kultur hör till alla oberoende av förmögenhet. Målet med kaikukortet är att göra det lättare för ungdomar, vuxna och familjer i en svår ekonomisk situation att njuta av kultur, motion och konst.

  Kortet är personligt och kostar ingenting. Kortet kan beviljas åt dem som är minst 16 år, är i en svår ekonomisk situation och är klient hos en social- och hälsovårdsenhet som deltar i kaikukort-verksamheten. Kortet beviljas av Soite. Mera information här.

  Så här anmäler du dig till Karlebynejdens instituts kurser om du har kaikukortet:

  Karlebynejdens institut är med i Soites kaikukort-nätverk. Om du har ett kaikukort, kan du delta i en kurs per läsår utan kursavgift. Kursen kan du själv välja. Anmäl dig till kursen i webbtjänsten, per telefon eller i kansliet.

  Obs! Kom och visa ditt kaikukort till institutets kansli senast innan kursen startar.

  Kortet gäller inte Bildkonstskolans kurser eller Ordkonstskolans Santtu-kurser.

 • Avbokning skall göras via nättjänsten eller till institutets kansli senast 2 vardagar före kursstarten eller före sista anmälningsdagen. Du behöver kursens nummer och anmälningskod om du avbokar via nättjänsten. Att lämna kursen obetald eller att meddela till läraren är ingen avbokning. För en plats som inte avbokats uppbärs full kursavgift.