Fortsätt till innehållet

Du kan själv välja – faktura hem eller nätbetalning

 • När du anmäler dig till en kurs, förbinder du dig att betala kursavgiften.
 • Om du inte betalade kursen som nätbetalning, sänds fakturan hem per post eller du kan begära en betalningslänk från kansliet till din e-post.
 • För att kunna använda nätbetalningen behöver du en e-postadress. Efter kursanmälan kan du betala din kurs genom att trycka på BETALA (din anmälan till kursen är då redan godkänd). 
 • Betala inte på nätet om du är berättigad till studeranderabatt! Du får fakturan hemsänt med posten.
 • Om kursen inte startar, meddela ditt kontonummer till institutets kansli kni@kokkola.fi, så returnerar vi kursavgiften.
 • Om du själv avbryter kursen, så sänks inte kursavgiften eller betalas tillbaka.
 • Kursmaterial och -tillbehör samt läroböcker betalar och skaffar deltagaren själv, om inte annat nämnts i kursbeskrivningen.
 • En obetald faktura går till indrivning.
 • En utskickad faktura ska betalas i sin helhet.
 • Studeranderabatt 50%

  • beviljas studerande på andra stadiet, i gymnasium, yrkeshögskola, universitet eller vuxenläroanstalt.
  • rabatten gäller inte grundskolelever
  • betala inte kursavgiften på nätet, du får den rabatterade fakturan hemsänt med posten.

  Rabatter till pensionärer, arbetslösa och invandrare endast för studiesedelkurser

  • I kursrubriken meddelas om det är en kurs som berättigar till halva avgiften för pensionärer, arbetslösa och invandrare.
  • Studiesedelkurser kan inte betalas som nätbetalning. Fakturan sänds hem.

  Studiesedelkurser våren 2024:

  10503 PERSONLIG HANDLEDNING I DATATEKNIK

  10243 HENKILÖKOHTAISTA OPASTUSTA TIETOTEKNIIKASSA

  05202 INTENSIIVINEN SUOMENKIELEN AAMUKURSSI

  05204 SUOMEN JATKOKURSSI

  05205 SUOMEN MESTARI 2

  20253 AAMUJOOGA 2

  40037 PUUSTA TEIN

   

 • Kaikukortet för hobbyverksamhet

  Kultur hör till alla oberoende av förmögenhet. Målet med kaikukortet är att göra det lättare för ungdomar, vuxna och familjer i en svår ekonomisk situation att njuta av kultur, motion och konst.

  Kortet är personligt och kostar ingenting. Kortet kan beviljas åt dem som är minst 16 år, är i en svår ekonomisk situation och är klient hos en social- och hälsovårdsenhet som deltar i kaikukort-verksamheten. Kortet beviljas av Soite. Mera information här.

  Så här anmäler du dig till Karlebynejdens instituts kurser om du har kaikukortet:

  Karlebynejdens institut är med i Soites kaikukort-nätverk. Om du har ett kaikukort, kan du delta i en kurs per läsår utan kursavgift. Kursen kan du själv välja. Anmäl dig till kursen i webbtjänsten, per telefon eller i kansliet.

  Obs! Kom och visa ditt kaikukort till institutets kansli senast innan kursen startar.

  Kortet gäller inte Bildkonstskolans kurser eller Ordkonstskolans Santtu-kurser.

  • Avbokning av en kurs är avgiftsfri när du gör det via nättjänsten eller till kansliet minst 2 vardagar före kursstarten eller före sista anmälningsdagen, ifall en sådan finns.
   • kni(at)kokkola.fi eller tfn 040 8065 160
  • Obs! Att meddela till läraren är ingen avbokning.
  • Om du avbokar kursen för sent så fakturerar vi halva kursavgiften.
  • En utskickad faktura ska betalas i sin helhet.

   

 • Betalning med motionssedlar ePassi och Smartum.

  Motions- och kulturförmåner är personliga förmåner som arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren. De används bara till personliga avgifter.
  Vi godkänner Smartum och ePassi som betalningsmedel bara för motions-, dans och välmåendekurser. Om du vill betala kursavgiften med Smartum sedlar eller ePassi, ta kontakt med institutets kansli antingen via telefon, e-post eller besök kansliet innan kursen börjar.
  Betalning med motionssedlar är inte längre möjligt efter fakturering. Kom därför ihåg att vara i kontakt med institutet i tid.

  Kansliets betjäningstider under läsåret i institutshuset, Vasavägen 7:
  må-to kl. 9.00-11.30, tel 040 8065 160
  må-to kl. 17.00-20.00, tel 06 8289 777 fr o m 4.9.2023

  Betalning av kursavgifter med motionssedlar återbetalas inte.

  Kursavgiften bör betalas i sin helhet med sedlar. För sedlarna ges inga växelpengar.