Fortsätt till innehållet

Kursavgifter, rabatter och avbokningar

Du kan själv välja – faktura hem eller nätbetalning

När du anmäler dig till en kurs, förbinder du dig att betala kursavgiften. Kursavgiften faktureras om avbokning inte har gjorts i tid.

Kursavgiften anges vid varje kurs i kursprogrammet. 

Om du inte betalade kursen som nätbetalning, sänds fakturan hem per post. Använd referensnumret så bokförs betalningen på rätt kurs och person. 

För att kunna använda nätbetalningen behöver du en e-postadress. Efter kursanmälan kan du betala din kurs genom att trycka på BETALA (din anmälan till kursen är då redan godkänd). Om kursen inte startar returnerar vi kursavgiften, då du har meddelat ditt kontonummer till institutets kansli.

Betala inte på nätet om du är berättigad till studeranderabatt! 

Om du har ett kaikukort, kan du delta i en kurs per läsår utan kursavgift. Kursen kan du själv välja. Anmäl dig till kursen i webbtjänsten, per telefon eller i kansliet. Obs! Kom till kansliet och visa upp kaikukortet senast innan kursen startar.

 • Om kursen avbryts från institutets sida, så försöker vi hitta en ersättande kurs.
 • Om kursen inte startar returnerar vi kursavgiften, då du har meddelat ditt kontonummer till institutets kansli.
 • Om du själv avbryter kursen, så sänks inte kursavgiften eller betalas tillbaka.
 • Kursmaterial och -tillbehör samt läroböcker betalar och skaffar deltagaren själv, om inte annat nämnts i kursbeskrivningen.
 • Studeranderabatt

  På institutets kursavgifter beviljas 50 % rabatt till studerande på andra stadiet, i gymnasium, yrkeshögskola, universitet eller vuxenläroanstalt. Obs! Rabatten gäller inte grundskoleelever. Betala inte kursavgiften på nätet, du får den rabatterade fakturan hemsänt med posten.

  Rabatter till pensionärer, arbetslösa och invandrare

  Utbildningsstyrelsen har beviljat ett specialunderstöd i form av studiesedlar till arbetslösa, invandrare och pensionärer (som inte är i förvärvsarbete). De betalar ½ av kursavgiften för kurser som nämnts skilt.
  I kursrubriken meddelas, om det är en kurs som berättigar till studiesedelförmån.
  Studiesedelkurser kan inte betalas som nätbetalning. Fakturan sänds hem.

  Studiesedelkurser läsåret 2023-2024:

  05545 FRANSKA 12
  40500 KERAMIKMORGON / KERAMIIKKA-AAMU

  05002 SUOMEN MESTARI 1 ALKEISKURSSI
  05004 SUOMEN MESTARI 2
  05032 KAHVITELLAAN ENGLANNIKSI (60+IKÄISILLE)
  11106 LUONTOKUVAUS
  15151 KOKKOLAN LAULUVEIKKOJEN SENIORIT
  20009 HUOLEHDI MUISTITERVEYDESTÄ
  20029 IKÄIHMISTEN JUMPPA
  20030 IKÄIHMISTEN JUMPPA
  20031 KEPPIJUMPPA / VERKKOKURSSI
  20039 LÄHIYMPÄRISTÖ TUTUKSI RETKEILLEN *
  20051 SENIORIJOOGA, jatkoryhmä
  37002 AJATAUKSET KUVIKSI 2 – PIIRUSTUS JA MAALAUS
  37010 ILOA VÄREISTÄ SENIOREILLE
  40038 PUUTYÖN AAMUPÄIVÄRYHMÄ *
  40046 PUUTYÖT JA ENTISÖINTI
  40112 OMPELUN ILOA JA INSPIRAATIOTA *
  40113 OMPELE UUTTA JA UUDISTA VANHAA, päiväkurssi *
  40116 OMPELU – monikulttuurinen ryhmä
  40125 KÄSITYÖKURSSI SENIOREILLE
  90120 PRAATAUSKURSSI

   

 • Kaikukortet för hobbyverksamhet

  Kultur hör till alla oberoende av förmögenhet. Målet med kaikukortet är att göra det lättare för ungdomar, vuxna och familjer i en svår ekonomisk situation att njuta av kultur, motion och konst.

  Kortet är personligt och kostar ingenting. Kortet kan beviljas åt dem som är minst 16 år, är i en svår ekonomisk situation och är klient hos en social- och hälsovårdsenhet som deltar i kaikukort-verksamheten. Kortet beviljas av Soite. Mera information här.

  Så här anmäler du dig till Karlebynejdens instituts kurser om du har kaikukortet:

  Karlebynejdens institut är med i Soites kaikukort-nätverk. Om du har ett kaikukort, kan du delta i en kurs per läsår utan kursavgift. Kursen kan du själv välja. Anmäl dig till kursen i webbtjänsten, per telefon eller i kansliet.

  Obs! Kom och visa ditt kaikukort till institutets kansli senast innan kursen startar.

  Kortet gäller inte Bildkonstskolans kurser eller Ordkonstskolans Santtu-kurser.

 • Avbokning skall göras via nättjänsten eller till institutets kansli minst 2 vardagar före kursstarten eller före sista anmälningsdagen.  Om du avbokar kursen för sent så fakturerar vi halva kursavgiften. Att lämna kursen obetald eller att meddela till läraren är ingen avbokning. För en plats som inte avbokats uppbärs full kursavgift.

  Du kan göra avbokning via den här länken. Följ anvisningarna.

   

 • Betalning med motionssedlar ePassi och Smartum.

  Motions- och kulturförmåner är personliga förmåner som arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren. De används bara till personliga avgifter.
  Vi godkänner Smartum och ePassi som betalningsmedel bara för motions-, dans och välmåendekurser. Om du vill betala kursavgiften med Smartum sedlar eller ePassi, ta kontakt med institutets kansli antingen via telefon eller besök kansliet innan kursen börjar.
  Betalning med motionssedlar är inte längre möjligt efter fakturering. Kom därför ihåg att vara i kontakt med institutet i tid.

  Kansliets betjäningstider under läsåret i institutshuset, Vasavägen 7:
  må-to kl. 9.00-11.30, tel 040 8065 160
  må-to kl. 17.00-20.00, tel 06 8289 777 fr o m 4.9.2023

  Betalning av kursavgifter med motionssedlar återbetalas inte.

  Kursavgiften bör betalas i sin helhet med sedlar. För sedlarna ges inga växelpengar.