Fortsätt till innehållet

Utlåning av material från biblioteket

Biblioteken och tidningsläsesalen är öppna. Meröppet är också i bruk.

Vi rekommenderar snabba och självständiga besök. Undvik att vistas längre stunder i biblioteket.

Bokbussen är fortsättningsvis på paus.

  • Du kan lämna tillbaka material i automaten eller via returluckan.
  • Du kan själv hämta material i reserveringshyllan som du reserverat per e-post, telefon eller i webbiblioteket anders.finna.fi.
  • Du kan själv låna reserverat material i låneautomaten.
  • Du får använda datorerna för snabba ärenden.

Bokbussen kör igen

Max tre kunder kan vistas i bokbussen samtidigt så länge koronaepidemin pågår. Vår huvudsakliga uppgift är att transportera reserverat material. Vi önskar således att våra kunder reserverar böcker på förhand via webbiblioteket anders.finna.fi eller per telefon.

Vi rekommenderar att använda ansiktsmask i bokbussen. Även personalen använder ansiktsmask. Desinfektionsmedel finns tillgängligt och vi putsar kontaktytorna efter varje hållplats.

Vi rekommenderar att skolor och daghem beställer bokpaket på förhand som en person hämtar från bokbussen. Två elever kan samla ihop och returnera alla klassens lån och låna nya böcker till sin klass.

Vi för inga böcker till serviceboenden tillsvidare.

Vi meddelar om våra uppdaterade tillvägagångssätt i sociala medier.

Följ de allmänna hygienreglerna och rekommendationerna för sammankomster

  • Stanna hemma om du har förkylningssymtom.
  • Undvik närkontakt, kom ihåg att hålla ett säkerhetsavstånd på 1-2 meter.
  • Kom ihåg rätt hostteknik och god handhygien.
  • Vi rekommenderar att du använder mask under hela biblioteksbesöket.