Fortsätt till innehållet

Ungdomstjänster ordnar under året evenemang av olika slag i ungdomslokalerna i samarbete med andra ansvarsområden och aktörer.

Traditionellt uppträder en liveartist i samband med Kohtalona Käläviä-veckan, i ungdomscentret Vinge ordnas disko en gång i månaden och en liveartist uppträder i Lochteå i samband med Lochteåveckan.

Observera att ungdomstjänster i sin verksamhet följer aktuella restriktioner och rekommendationer som anknyter till coronaviruset. Vi följer virussituationen aktivt och därför är ändringar i verksamheten möjliga.

Delta inte i verksamheten om du är sjuk.

Höstlov i Karleby 2022

Aktiviteter och evenemang

 • Ungdomstjänster ordnar under året evenemang av olika slag!

  Följ informationen på ungdomstjänsters kanaler i sociala medier!

  Facebook: Nuorten Kokkola

  Instagram: @nuorten_kokkola och ungdomsgårdarnas egna konton i sociala medier. Ungdomsgårdarnas konton hittar du på deras sidor här.

 • Bästa sättet att avsluta läsåret och inleda sommaren!

  Nollpunkt 2023-evenemanget ordnas 3.6.2023.

  Nollpunkt är ett drogfritt, energidryckfritt och funktionellt musikevenemang, helt gratis för alla. Utöver artister som tillhör främsta leden får du också uppleva olika aktiviteter gratis på evenemangsområdet.

  Karleby ungdomstjänster med samarbetspartner vill erbjuda unga ett roligt och tryggt sätt att fira skolavslutningen och början på sommarlovet. Många lokala organisationer, aktörer, frivilliga samt Karleby ungdomsfullmäktige deltar i förverkligandet av evenemanget.

  Nollpunkt har ordnats från 2012 på lördagen då skolorna har avslutning. Västra parkens område i Karleby lockar årligen över 2000 besökare. Under coranatiden har evenemanget inte kunnat ordnas.

  Kom med och planera och förverkliga evenemanget!

  Nollpunkt 2017 -videon på YouTube

  Nollpunkt 2018 -videon på YouTube

 • Följ oss på Instagram för närmare info:

  • @nuorten_kokkola
  • @isojarven_nuoppari
  • @isokylan_nuoppari
  • @nuorisokeskus_vinge
  • @lohtajannuoppari
  • @kalvian_nuoppari
  • @ullavan_nuoppari

  #kokkolannuorisopalvelut #nuortenkokkola

 • Det händer i ungdomslokalerna under höst- och sportlovsveckan!

  Vi planerar programmet enligt önskemål och förslag av de ungdomar som besöker ungdomslokalerna. Under årens lopp har vi haft öppet nattetid, diskon, spelturneringar, filmkvällar och annan trevlig och mångsidig verksamhet för unga i olika åldrar.

  Ta modigt kontakt om du har idéer om evenemang eller verksamhet!

 • Turer för skojs skull är fritidsmotion som ordnas för barn och unga med låg tröskel.

  Under de här turerna förutsätts ingen viss nivå utan alla kan delta i trevlig motion oberoende av hur bra de är. I början av varje tur kommer man tillsammans överens om vilken form av motion eller vilket spel som står i tur.

  Verksamheten ordnas på flera olika platser i Karleby. Man kan delta gratis, men en åldersgräns kan gälla för en grupp.

  Vi meddelar om turerna för skojs skull varje höst och vår.

  De förverkligas som en del av projektet Kom med! i samarbete med idrottstjänster.

  Läs mera om turer…

 • I det mobila ungdomsarbetet rör vi oss där ungdomarna finns.

  Mobilt ungdomsarbete görs speciellt under olika helger och tidpunkter som är viktiga för ungdomar, bland annat på första maj och de veckoslut när skolorna slutar och börjar. Mobilt ungdomsarbete görs i mån av möjlighet också under andra tidpunkter.

  Syftet med mobilt ungdomsarbete är att möte unga utanför ungdomsgårdar och -lokaler. Vi vill göra ungdomsarbete på de platser där unga tillbringar sin fritid för att ge dem möjligheten att träffa trygga vuxna.

  Du kan framföra dina önskemål till ungdomstjänster via sociala mediers kanaler om var mobilt ungdomsarbete behövs.

Ta kontakt