Fortsätt till innehållet

Kunder som deltar i kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen har tillgång till ett stort antal olika utbildningar, coaching, stödverksamhet och evenemang. Här har vi sammanställt information om de tjänster inom skötseln av sysselsättning som aktörerna i regionen tillhandahåller.

Om du är intresserad av en tjänst som är till nytta när du söker arbete ska du vända dig till den ansvariga experten inom kommunförsöket. Meddela alla ändringar i din situation till den ansvariga experten (t.ex. om du får arbete eller har studieplaner). Du kan meddela ändringarna via Mina e-tjänster eller direkt till den egna experten

Bästa aktör i vårt regionala samarbetsnätverk!

Vi uppdaterar sammanställningen av regionens tjänster till kunder som deltar i kommunförsöket utifrån de uppgifter vi fått. Vi strävar efter att i första hand hänvisa till beskrivningar av ärenden och tjänster samt anvisningar på våra samarbetspartners egna webbplatser.

Om den tjänst ni tillhandahåller kunder inom kommunförsöket ännu inte finns med i denna sammanställning eller om det har skett ändringar i tjänsterna ska ni ta kontakt via e-post på adressen kuntakokeilu.viestinta(at)kokkola.fi.

Från Karlebys evenemangskalender tapahtumat.kokkola.fi väljer vi för denna sida evenemang som finns under rubriken Arbetssökning och utbildning (Työnhaku ja koulutus). Som evenemangsarrangör kan du börja använda evenemangskalendern och lägga till samt administrera era egna evenemang i kalendern.