Fortsätt till innehållet
Två personer sitter vid borden

För arbetssökande

Vi planerar tillsammans med dig en individuell sysselsättningsstig. Du kan hänvisas direkt till arbete, utbildning eller annan service.